Inscripció a proves de competència professional per web

Consulta de dades de 1a Convocatòria de Competència Professional (2021)
 

Introduïu la identificació per obtenir la informació sobre la vostra situació en la convocatòria.
 

Tipus de document (NIF o NIE):