Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mataró
  180  expedients - Pàgina  (1  de  9)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Mataró   Conveni urbanístic    15/05/2010   Conveni urbanístic en relació a la modificació del Pla General d'ordenació municipal 1996, masia de Sant Salvador, can Bartra 
    Mataró   Conveni urbanístic    19/03/2013   Conveni urbanístic en relació a la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal relativa a l'ordenació de l'illa Fàbregas i de Caralt 
    Mataró   Conveni urbanístic    19/03/2013   Conveni urbanístic en relació a la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal relativa a l'ordenació de l'illa Fàbregas i de Caralt 
    Mataró   Conveni urbanístic    16/11/2016   Conveni urbanístic en relació a l'ús i obtenció de la finca El Cafè Nou i el seu pati 
    Mataró   Conveni urbanístic    14/10/2020   Conveni urbanístic en relació al projecte de reparcel.lació del PMU 13 Pla de millora urbana Maresme - Toló 
    Mataró   Conveni urbanístic    07/11/2016   Conveni urbanístic en relació amb l'acord entre l'ajuntament, PUMSA i els propietaris de les finques incloses en l'àmbit urbanístic Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt 
    Mataró   Conveni urbanístic    18/09/2015   Conveni urbanístic en relació amb l'objectiu de posar a disposició de la ciutat el pati i l'edifici del Cafè Nou 
    Mataró   Conveni urbanístic    19/06/2017   Conveni urbanístic sobre la qualificació del Cafè Nou i el seu pati d'equipament públic i la seva futura adquisició per expropiació, que passa a reparcel·lació, entre l'ajuntament de Mataró, el Patronat de la Sagrada Família, el centre Catòlic i la Unió de cooperadors de Mataró 
    Mataró   Inventari municipal sòl i habitatge   -   Inventari municipal sòl i habitatge 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/06/1989   MODIF. P.E. CATÀLEG PATRIMONI ARQUITECTÒNIC C/ SANT JOSEP 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   03/08/1992   Modificació de la catagolació de l'edifici números 3 i 5 del carrer Bonaire, antic Teatre Borràs 
    Mataró   Modificació pla especial urbanístic   31/07/2019   Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d'equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins 
    Mataró   Modificació de les TUC   24/10/2014   Modificació de la Trama urbana consolidada a l'àmbit El Sorrall 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Mataró   Pla especial   21/02/2007   Modificació del Pla especial de millora urbana de la Llàntia 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   22/05/1998   Modificació del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat de Mataró, per a la delimitació de la Zona Arqueològica, article 25 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   19/01/2011   Modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic, referent a la incorporació del jaciment arqueològic Obrador de gerrer d'en Jaume Catarineu a la Muralla de la Presó 
    Mataró   Pla especial   17/01/2002   Modificació del Pla especial del Port 
    Mataró   Pla especial   23/01/1997   Modificació del Pla especial d'equipaments del sector C-2, Can Soleret 
    Mataró   Pla especial   14/12/2006   Modificació del Pla especial d'equipaments Mataró-Nord als equipaments de Figuera Major i centre d'ensenyament sector 9 - Via Europa 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya