Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta  > Resultats de la consulta > Detall de l'expedient Tornar  
  Detall de l'expedient     

 
  Municipi: Badalona
Altres municipis: L'Hospitalet de Llobregat , Sant Adrià de Besòs , Santa Coloma de Gramenet
Rang: Planejament general
Tipologia: Pla director urbanístic
Tema: Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès
Núm. expedient: 2008 / 034071 / M
Competència: Generalitat de Catalunya
Data aprovació: 03/13/2009
Data publicació: 05/13/2009
Publicacions butlletins oficials:
DOGC 5378 13/05/2009
DOGC 5669 13/07/2010   Expedients relacionats
  1  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipus de relació Sort   Tema  
    Badalona   recurs contenciós   recurs contenciós-administratiu contra la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 13 de març de 2009 d'aprovació definitiva del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès. 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya