Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bellpuig
  30  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellpuig   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/06/2012   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/01/2014   Modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PAU 05 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/11/2013   Modificacions puntuals núm. 2 i 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/03/2015   Modificació puntual núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del carrer del Nord 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/02/2014   Modificació núm.5 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb l'article 134 de les normes urbanístiques 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/09/2015   Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal, polígons PAU-17 i PAU-38 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/02/2015   Modificació número 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal, sector PPU-15, per l'ampliació del cementiri 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/10/2015   Modificació número 8 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/01/2017   Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/08/2016   Modificació núm. 10 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en el canvi de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/06/2016   Modificació núm. 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal per l'ajust dels límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/05/2018   Modificació número 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 192 i 193.4 
    Bellpuig   Pla especial   18/10/1993   Pla especial de determinació d'equipaments en sòl no urbanitzable (circuït de Motperler) 
    Bellpuig   Pla especial   15/09/1995   Pla especial de protecció de l'entorn urbà del Castell, església de Sant Nicolau i convent de Sant Bortomeu 
    Bellpuig   Pla especial   19/11/2001   Pla especial per a la determinació d'un camp de pitch and putt a les parcel·les 12 i 15 del polígon 11 
    Bellpuig   Pla especial   04/01/2005   Modificació del Pla especial per a l'ampliació del camp de pitch and putt, al polígon 11, parcel·la 10 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   30/06/2011   Pla especial urbanístic d'explotació de recursos naturals procedents d'activitat extractiva als municipis de Castellnou de Seana i Bellpuig 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya