Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordà , Bellcaire d'Empordà
  15  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellcaire d'Empordà   Pla d'ordenació urbanística municipal    17/01/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   modificació del Pla general al paratge les Costes 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/08/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística número 2 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/10/2010   Modificació núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/03/2014   Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística que afecta el PMU2 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/02/2016   Modificació núm. 7 del Pla d'ordenació urbanística per a la construcció d'un col·lector d'aigües residuals 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/09/2017   Modificació puntual núm. 8 del Pla d'ordenació urbanística municipal, actuació aïllada a la finca situada a la cantonada dels carrers del Molí i del Ter Vell, per a dotació de zona pública d'aparcament en zona comercial. 
    Bellcaire d'Empordà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    31/03/2021   Modificació puntual núm. 10 del POUM 
    Bellcaire d'Empordà   Pla de millora urbana   25/06/2014   Pla de millora urbana 2 (PMU 2) 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Juià   Pla especial urbanístic   27/02/2009   Pla especial de la línia A 110 kV SE Juià - SE Bellcaire 
    L'Escala   Pla especial urbanístic   26/04/2010   Pla especial urbanístic per a la connexió de xarxa de mitja tensió de l'estació receptora de Bellcaire fins al sector SUP1 de l'Escala 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya