Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sunyer
  7  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    El Poal   Modificació normes planejament urbanístic   08/06/2016   Modificació de les Normes de planejament urbanístic per a la inclusió d'una nova qualificació d'ús industrial 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Sunyer   Normes de planejament urbanístic   10/06/2015   Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent 
    Sunyer   Modificació normes planejament urbanístic   26/06/2018   Modificació de les Normes de planejament urbanístic a l'àmbit del carrer de la Bassa, amb travessia de les Escoles i de l'article 34 
    Sunyer   Pla especial urbanístic   12/03/2013   Pla especial urbanístic del cementiri municipal 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya