Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mataró
  180  expedients - Pàgina  (1  de  9)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Arenys de Munt   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   01/06/1990   Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, serralada de la Marina 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Mataró   Revisió pla general ordenació urbana municipal    24/04/1997   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    29/09/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta la situació de l'equipament de la plaça Havana al carrer Antoni Puigblanch 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de can Gassol, comprès entre els carrers Floridablanca, Alfons X i Prat de la Riba 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/04/1999   Modificació del Pla general d'ordenació referent a l'ampliació de plantes baixes comercials dels eixos comercials d'alguns trams dels carrers Camí Ral, la Riera, Nou, Sant Benet, Barcelona, Montserrat, Santa Marta, Santa Teresa, d'en Pujol, plaça de l'Ajuntament i tots els de l'entorn de la plaça Cuba 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    03/02/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta el redactat de l'article 79 de les Normes urbanístiques 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    25/05/1999   Modificació del Pla general d'ordenació en relació a l'estructura de la xarxa viària bàsica a la perllongació del Camí de Sant Crist 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de la UA-52, carrer Cooperativa 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/12/1999   Modificació del Pla general d'ordenació referent al canvi d'ubicació del parc urbà situat a l'encreuament del Camí del Mig amb la ronda President Macià 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/03/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de can Marquès 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    02/10/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a la creació d'un itinerari paisatgístic Eix Valldeix (Rocafonda-la Cornisa) 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    21/09/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector del port 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya