Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vilanova de la Barca
  16  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Vilanova de la Barca   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   18/07/2003   Normes subsidiàries del planejament 
    Vilanova de la Barca   Modificació normes subsidiàries   17/03/2006   Modificació de les normes subsidiàries de planejament en l'àmbit del sector industrial SAU-1 Vila Park 
    Vilanova de la Barca   Modificació normes subsidiàries   16/08/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en els àmbits del Raval de la Creu, Cooperativa, el Portal, les Escoles, Riu, Racó d'en Pep i Granges 
    Vilanova de la Barca   Modificació normes subsidiàries   28/02/2014   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament que afecta a diferents aspectes de les construccions i activitats ramaderes 
    Vilanova de la Barca   Modificació normes subsidiàries   -   Quarta Modificació de les Normes subsidiàries de planejament 
    Vilanova de la Barca   Text refós normes urbanístiques planejament general    21/04/2008   Correcció d'errades del planejament de Vilanova de la Barca en el polígon d'actuació UA-2 Rambla del Tren 
    Vilanova de la Barca   Pla parcial urbanístic   18/07/2006   Pla parcial urbanístic del sector SAU-1 polígon industrial Vila Park 
    Vilanova de la Barca   Modificació pla parcial urbanístic   22/04/2009   Modificació del Pla parcial urbanístic SAU-1, sector industrial Vila Park 
    Vilanova de la Barca   Modificació pla parcial urbanístic   21/01/2020   Modificació del Pla parcial urbanístic del sector industrial SAU- 1 Vila Park 
    Vilanova de la Barca   Modificació pla parcial urbanístic   -   Tercera Modificació del Pla parcial urbanístic del sector industrial SAU-1 "Vila Park" 
    Vilanova de la Barca   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys dins l'àmbit de la UA núm. 1 Passeig de Ronda - Nord, entre l'Ajuntament i el senyor Carles Solsòna Clivillé 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcoletge   Pla especial urbanístic   04/04/2013   Pla especial urbanístic per a la implantació de la línia elèctrica de MT en sòl no urbanitzable als termes municipals d'Alcoletge, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, el Palau d'Anglesola i Vilanova de la Barca 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya