Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bellpuig
  30  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Mollerussa   Pla especial urbanístic   16/09/2009   Pla especial urbanístic de la línia de 110 kV Mollerussa - Tàrrega 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   30/06/2011   Pla especial urbanístic d'explotació de recursos naturals procedents d'activitat extractiva als municipis de Castellnou de Seana i Bellpuig 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   11/12/2013   Pla especial urbanístic de la finca Pla del Bosc 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   13/03/2013   Pla especial urbanístic Avícola Vilamajó 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   21/11/2013   Pla especial urbanístic per a la implantació d'una planta de compostatge al polígon 5, parcel·la 25 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   18/02/2019   Pla especial urbanístic d'ordenació conjunta de la parcel·la situada al polígon 9, parcel·la 143 
    Bellpuig   Pla especial   18/10/1993   Pla especial de determinació d'equipaments en sòl no urbanitzable (circuït de Motperler) 
    Bellpuig   Pla especial   15/09/1995   Pla especial de protecció de l'entorn urbà del Castell, església de Sant Nicolau i convent de Sant Bortomeu 
    Bellpuig   Pla especial   19/11/2001   Pla especial per a la determinació d'un camp de pitch and putt a les parcel·les 12 i 15 del polígon 11 
    Bellpuig   Pla especial   04/01/2005   Modificació del Pla especial per a l'ampliació del camp de pitch and putt, al polígon 11, parcel·la 10 
    Bellpuig   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/06/2012   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Bellpuig   Pla de millora urbana   17/11/2016   Pla de millora urbana sector industrial PMU-01 
    Bellpuig   Pla de millora urbana   12/08/2016   Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica d'una finca del PAU-25 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/01/2014   Modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector PAU 05 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/11/2013   Modificacions puntuals núm. 2 i 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/03/2015   Modificació puntual núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del carrer del Nord 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya