Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alp
  60  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    31/07/1991   Modificació de Pla general Modioficació puntual del PIC d'alineacions de la façana al costat de l'Esglèsia pça Sta.Creu 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    16/09/1992   Modificació de Pla general en el traçat d'un vial al sud de l'Hotel Adserà de la Molina, zona esquiable 6b 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    14/12/1994   Modificació de Pla general Intermunicipal pel canvi d'ús d'un solar a la zona de la Pista llarga de la Molina 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    26/05/1993   Modificació de Pla general consistent en modificar les alineacions front la carretera interior de La Molina cantonada accés a Coll Sisé 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    26/11/1993   Modificació de Pla general referit als sectors de Pista Llarga, Muntanya Sagrada i nou enllaç a la sortida del Túnel 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    13/06/1994   Modificació de Pla general de la Cerdanya consistent en modificar les alineacions del primer tram del carrer de la Font 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    10/02/1995   Modificació de Pla general de la Cerdanya, pel canvi d'ús d'un terreny situat entre el c. Orient i la cra. del Túnel per a la const. d'un pavelló 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    07/12/1999   Modificació de Pla general pel canvi de qualificació d'un terreny de no urbanitzable a equipament de serveis 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    18/11/1999   Modificació de Pla general que afecta el sector Font Canaleta de la Molina 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/1999   Modificació de Pla general que afecta la zona de Pista Llarga de la Molina 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    17/12/2001   Modificació de Pla general que consisteix en la reordenació de qualificacions a la zona de Font Canaleta 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    16/10/2001   Modificació de Pla general de l'article 224 de les normes urbanístiques 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    14/10/2003   modificació del Pla general per a la requalificació de la finca delimitada pels carrers Orient, Sant Pere i Central 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    21/05/2003   modificació del Pla general per a qualificar com a sòl urbà clau 6D un terreny verd públic i un terreny qualificat actualment com a sòl urbà clau 6D en verd públic al carrer Ciutadella 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/1994   modificació del Pla general del terreny A1 de la parcel·la 129 del PERI de la Molina situat a l'avinguda Generalitat 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    08/02/2005   modificació del Pla general per a la qualificació d'uns terrenys de sòl urbà com a sistema viari per a la creació d'un nou vial a l'avinguda Generalitat de la Molina 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    14/09/2004   modificació del Pla general per a la classificació d'un terreny no urbanitzable (clau 12) per sistema d'equipaments (clau Ec)  
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    19/07/2006   modificació del Pla general que consisteix en la classificació d'un terreny a l'avinguda Generalitat per destinar-lo a ús hoteler 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2004   modificació del Pla general de l'article 106.3 que consisteix en la construcció de més plantes soterrades en edificis plurifamiliars 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2004   modificació del Pla general que consiteix en transformar l'aparcament de Muntanya Sagrada en zona d'esquí 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya