Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tots els instruments
  21110  expedients - Pàgina  (1  de  1056)
 
    Municipi Sort   Tipologia    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Atribució competčncia AD plans urbaníst   29/08/2005   Sol·licitud d'atribució de competčncia per a aprovar definitivament planejament urbanístic derivat 
    Reus   Atribució competčncia AD plans urbaníst   -   sol·licitud d'atribució de les competčncies urbanístiques d'aprovació definitiva dels plans urbanísitcs derivats 
    La Garriga   Atribució competčncia AD plans urbaníst   24/05/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement competčncia per a l'aprovació dels plans urbanístics derivats 
    Parets del Vallčs   Atribució competčncia AD plans urbaníst   24/05/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement competčncia per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Sentmenat   Atribució competčncia AD plans urbaníst   08/06/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competčncies per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Torredembarra   Atribució competčncia AD plans urbaníst   -   atribució de competčncies per a l'aprovació definitiva dels plans urbanísitcs derivats 
    El Masnou   Atribució competčncia AD plans urbaníst   20/07/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament del reconeixement de la competčncia per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Vilabertran   Atribució competčncia AD plans urbaníst   -   sol·licitud de reconeixement de competčncies per a l'aprovació de planejament derivat 
    Roquetes   Atribució competčncia AD plans urbaníst   -   petició d'assumpció de les competčncies d'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, 
    Arenys de Munt   Atribució competčncia AD plans urbaníst   13/10/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competčncia per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Sant Pere de Ribes   Atribució competčncia AD plans urbaníst   18/11/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competčncies per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats que no estaven inclosos en el PAUM 
    Barberŕ del Vallčs   Atribució competčncia AD plans urbaníst   11/10/2005   Reconeixement de competčncies per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Vilanova i la Geltrú   Atribució competčncia AD plans urbaníst   17/11/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competčncia per a l'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats 
    Torelló   Atribució competčncia AD plans urbaníst   13/10/2005   Sol·licitud de l'Ajuntament de reconeixement de competčncia per a l'aprovació definitiva dels plans derivats 
    Sabadell   Conveni urbanístic    20/02/2010   Conveni urbanístic pel desenvolupament de la unitat d'actuació 38 
    Boadella i les Escaules    Conveni urbanístic    -   Conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa Eminteco, SL en la reparcel·lació de la UA1 
    Avinyonet de Puigventós   Conveni urbanístic    -   Conveni de cessió anticipada de terrenys compresos dins del SAU-2 entre l'Ajuntament i Assumpció Tŕpies Quintana, Glňria Cano Cervantes, Joan Pou Moret i Residencia del Canigó SL 
    Ripoll   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'ajuntament i la mercantil Josel per la urbanització del sector la Torre 
    Sant Andreu de Llavaneres   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic Castell de Mar 
    Manresa   Conveni urbanístic    26/02/2010   Conveni urbanístic pel desenvolupament del polígon d'actuació Segre-UA14 i de l'antiga subestació de la Catalana 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya