Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bellpuig
  30  expedients - Pàgina  (2  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/06/2016   Modificació núm. 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal per l'ajust dels límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/08/2016   Modificació núm. 10 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en el canvi de qualificació d'uns terrenys inclosos en el PAU-23 
    Bellpuig   Pla de millora urbana   12/08/2016   Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica d'una finca del PAU-25 
    Bellpuig   Pla de millora urbana   17/11/2016   Pla de millora urbana sector industrial PMU-01 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/01/2017   Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellpuig   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/05/2018   Modificació número 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 192 i 193.4 
    Bellpuig   Pla especial urbanístic   18/02/2019   Pla especial urbanístic d'ordenació conjunta de la parcel·la situada al polígon 9, parcel·la 143 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Bellpuig   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic, entre l'Àgencia Catalana de l'Aigua, Josep Ma Nadal Granollers, en representació de Nadal Taller i Ferreteria, S.L, i l'Ajuntament de Bellpuig 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya