Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mataró
  180  expedients - Pàgina  (9  de  9)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Mataró   Modificació pla especial urbanístic   11/06/2018   Modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    02/07/2018   Modificació del Pla general d'ordenació per la creació d'un equipament municipal al polígon Mata-Rocafonda 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    13/07/2018   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit discontinu del Café Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferré 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    17/07/2018   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al reajustament del pati de l'illa entre els carrers Camí Ral i Alcalde Abril 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    11/12/2018   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector Carretera de Cirera 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    03/06/2019   Modificació del Pla general d'ordenació relatiu als paràmetres de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries 
    Mataró   Pla de millora urbana   05/07/2019   Pla de millora urbana sector Maresme-Toló 
    Mataró   Pla de millora urbana   25/07/2019   Modificació puntual Pla millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins 
    Mataró   Modificació pla especial urbanístic   31/07/2019   Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d'equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins 
    Mataró   Conveni urbanístic    14/10/2020   Conveni urbanístic en relació al projecte de reparcel.lació del PMU 13 Pla de millora urbana Maresme - Toló 
    Mataró   Modificació pla de millora urbana   11/11/2020   Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-01d a l'àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    13/11/2020   Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació MPG-106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns de l'edificació i d'ús i articles 52 i 53 del Títol I 
    Mataró   Pla de millora urbana   19/11/2020   Pla de millora urbana Ronda de la República, 64 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    10/03/2021   Modificació puntual del Pla general d'ordenació Camí Ral de la Mercè 
    Mataró   Modificació pla especial urbanístic   15/03/2021   Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni arquitectònic Camí Ral de la Mercè 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    14/07/2021   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a l'homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià-Santa Caterina 
    Mataró   Pla de millora urbana   16/09/2021   Pla de millora urbana PMU-05 àmbit illa 1a - Torre Barceló 
    Mataró   Pla de millora urbana   22/10/2021   Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí 
    Mataró   Inventari municipal sòl i habitatge   -   Inventari municipal sòl i habitatge 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya