Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mataró
  180  expedients - Pàgina  (2  de  9)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   22/05/1998   Modificació del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat de Mataró, per a la delimitació de la Zona Arqueològica, article 25 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    29/09/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta la situació de l'equipament de la plaça Havana al carrer Antoni Puigblanch 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    03/02/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta el redactat de l'article 79 de les Normes urbanístiques 
    Mataró   Pla especial   08/03/1999   Pla especial relatiu a l'ordenança que regula l'ús recreatiu 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/04/1999   Modificació del Pla general d'ordenació referent a l'ampliació de plantes baixes comercials dels eixos comercials d'alguns trams dels carrers Camí Ral, la Riera, Nou, Sant Benet, Barcelona, Montserrat, Santa Marta, Santa Teresa, d'en Pujol, plaça de l'Ajuntament i tots els de l'entorn de la plaça Cuba 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de can Gassol, comprès entre els carrers Floridablanca, Alfons X i Prat de la Riba 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/1999   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de la UA-52, carrer Cooperativa 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    25/05/1999   Modificació del Pla general d'ordenació en relació a l'estructura de la xarxa viària bàsica a la perllongació del Camí de Sant Crist 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   02/06/1999   Pla parcial industrial les Hortes del Camí Ral 
    Mataró   Pla especial   21/06/1999   Pla especial d'infraestructures i serveis per ubicar l'estació depuradora d'aigües residuals del Maresme central 
    Mataró   Pla especial   21/06/1999   Pla especial de reforma interior de Can Llinàs 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   25/11/1999   Pla parcial del sector 20, Vallveric 
    Mataró   Pla especial   25/11/1999   Pla especial de reforma interior del sector Cafè del Mar 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/12/1999   Modificació del Pla general d'ordenació referent al canvi d'ubicació del parc urbà situat a l'encreuament del Camí del Mig amb la ronda President Macià 
    Mataró   Pla especial   07/03/2000   Pla especial d'equipaments Mataró-Nord 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   23/05/2000   Pla parcial de la zona d'equipaments esportius el Sorrall 
    Mataró   Pla especial   23/05/2000   Modificació puntual del Pla especial Cirera Nord, sector C-1 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    02/10/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa a la creació d'un itinerari paisatgístic Eix Valldeix (Rocafonda-la Cornisa) 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    09/03/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta l'àmbit de can Marquès 
    Mataró   Modificació de pla general d'ordenació    24/08/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relativa al canvi de sistema d'actuació i modificació parcial dels usos del sector el Rengle 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya