Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Mataró
  180  expedients - Pàgina  (1  de  9)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   22/07/1983   P.E. CATÀLEG PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
    Mataró   Pla especial   17/02/1989   P.E. NOU CEMENTIRI AL TORRENT DE LES VALLS 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   16/06/1989   MODIF. P.E. CATÀLEG PATRIMONI ARQUITECTÒNIC C/ SANT JOSEP 
    Arenys de Munt   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   01/06/1990   Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, serralada de la Marina 
    Mataró   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   03/08/1992   Modificació de la catagolació de l'edifici números 3 i 5 del carrer Bonaire, antic Teatre Borràs 
    Mataró   Pla especial   21/05/1993   Pla especial de l'Avinguda Europa entre la Plaça Granollers i la variant de la N-II 
    Mataró   Pla especial   10/11/1993   Pla especial d'equipaments Cirera Nord, sector C-1 
    Mataró   Pla especial   09/02/1994   Pla especial del Port Esportiu 
    Mataró   Pla especial   29/04/1994   Pla especial d'equipaments Can Soleret, sector C-2 del sòl urbanitzable programat 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   09/11/1994   Pla parcial del Parc Central, corresponent al sector 9 del sòl urbanitzable programat 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   08/02/1995   Pla parcial d'ordenació Roques Albes 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   26/04/1995   Modificació del Pla parcial Les Valls, sector 10 del sòl urbanitzable programat 
    Mataró   Pla especial   01/03/1996   Pla especial de reforma interior Cal Collut 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   04/12/1996   Modificació del Pla parcial Roques Albes, corresponent al sector 8 del sòl urbanitzable programat 
    Mataró   Pla especial   23/01/1997   Modificació del Pla especial d'equipaments del sector C-2, Can Soleret 
    Mataró   Revisió pla general ordenació urbana municipal    24/04/1997   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Mataró   Pla especial   30/05/1997   Pla especial de millora urbana La Bòbila 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   01/10/1997   Modificació del Pla parcial del Parc Central 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   01/10/1997   Modificació del Pla parcial del sector 10, Les Valls 
    Mataró   Pla parcial d'ordenació   11/05/1998   3a Modificació del Pla parcial del sector 10 les Valls, que afecta l'ordenació de les illes I i H 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya