Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña
Índice
 
Documentos
Presionar sobre el nombre del documento para que se muestre en el visualizador
  Document resum
  Estudi d'inundabilitat
  Catàleg de béns a protegir
  Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació
  Estudi ambiental estratègic
  Estudi per a la identificació de Riscos geològics
  Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  Memòria informativa i justificativa de l'ordenació
  Memòria social
  Normes urbanístiques
  I.01. Encaix Territorial
  I.02. Pla Territorial de les Comarques Centrals - Osona
  I.03. Estructura Actual. Terme Municipal
  I.04. Ortofotoplànol. Terme Municipal
  I.05. Xarxa Hídrica. Pendents i Cadastre
  I.06. Planejament Vigent. Àmbit Municipal Transcripció
  I.07. Planejament Vigent. Nucli Urbà Transcripció
  I.08. Xarxes de Serveis
  P01. Estructura General i Qualificacions del SNU
  P02. Règim del Sòl
  P.03. Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable
  P.04a. Regulació Nucli Urbà Nord-Oest
  P.04b. Regulació Nucli Urbà Nord-Est
  P.04c. Regulació Nucli Urbà Sud-Oest
  P.04d. Regulació Nucli Urbà Sud-Est
  P.05. Xarxes de Serveis Proposades
  Estudis econòmics. Agenda i avaluació econòmica. Informe de sostenibilitat econòmica
  Acord CTUCC 07.06.2021
 
    
 
Actualiza Acrobat Reader a la última versión para optimizar la visualización de los documentos
Núm. expediente: 2019 / 070160 / N
Municipio: Folgueroles
Tipología: Plan de ordenación urbanística municipal
Tema: Revisió del pla d'ordenació urbanística municipal
Estado: Vigent
© 2011 Generalitat de Catalunya