Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Resolució conseller 19.09.2018
  1. Document comprensiu
  10. Annexes 1. Estudi d'inundabilitat
  10. Annexes 1. Estudi d'inundabilitat - Annex Cardona
  10. Annexes 2. Estudi de riscos geològics
  10. Annexes 3. Estudi de riscos geològics -Annex Cardona
  10. Annexes 3. Estudi històric i arqueològic
  10. Annexes 4. Estudi d'impacte i integració paisatgística
  9. Informe de participació institucional i pública
  6. Estudi ambiental estratègic
  7. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  2. Annexes a la Memòria d'informació
  2. Memòria de la informació
  3. Annex a la Memòria d'ordenació
  3. Memòria de l'ordenació
  4. Normes urbanístiques
  IG.01. Marc territorial
  IG.02. Àmbit del PDU
  IG.03. Ortofotomapa
  IG.04. Pla territorial de les comarques centrals
  IG.05.01. Pla director urbanístic del Pla del Bages
  IG.05.02. Pla director del Pla del Bages
  IG.06. Refosa planejament urbanístic vigent
  IG.07. Avaluació de riscos
  IG.08. Infrastructures de comunicació i transports
  IPS.01. Topogràfic
  IPS.02. Ortofotomapa
  IPS.03. Pendents
  IPS.04. Estructura de la propietat del sòl - Cadastre
  IPS.05. Xarxes generals de serveis existents
  IPS.06. Planejament vigent
  I01. CAR. Súria - Cardona. Ortofotomapa
  I02. CAR. Súria - Cardona. Topogràfic i planejament vigent
  I03. CAR. Súria - Cardona. Refosa planejament vigent
  I04. LLO. Sallent - Balsareny. Ortofotomapa
  I05. LLO. Sallent - Balsareny. Topogràfic i planejament vigent
  I06. LLO. Sallent - Balsareny. Planejament vigent
  OPS.01. Proposta de delimitació i qualificació del sòl
  OPS.02. Seccions indicatives i càrregues externes
  OPS.03. Ordenació indicativa
  O01. CR. Cardona. Determinacions en sòl no urbanitzable i directrius
  O02. CR. Cardona. Determinacions en sòl no urbanitzable
  O03. SU. Plànol d'ordenació general Súria
  O04. SU. Súria. Determinacions en sòl no urbanitzable àmbit pou de Cabanasses
  O05. SU. Súria. Determinacions i directrius per al planejament municipal
  O06. SU. Súria. Determinacions en sòl no urbanitzable àmbits dipòsit salí i accés rampa
  O07. SU. Súria. Directrius i recomanacions per al planejament municipal
  O08. Plànol d'ordenació general i Sallent - Balsareny
  O09. SA. Sallent. Determinacions en sòl no urbanitzable i directrius
  O10. BA. Balsareny. Determinacions en sòl no urbanitzable
  8. Estudi econòmic i financer
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Núm. expedient: 2015 / 057309 / N
Municipi: Súria
Tipologia: Pla director urbanístic
Tema: Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages
Estat: Vigent
© 2011 Generalitat de Catalunya