Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Document 1. Memōria de la informaciķ
  Document 2. Memōria de l'ordenaciķ
  Document 3. Memōria social
  Document 4. Agenda i avaluaciķ econōmica i financera de les actuacions. Informe de sostenibilitat econōmica
  Document 6. Normes urbanístiques
  I.1. Emmarcament territorial
  I.2. Ortofotomapa
  I.3.1. Topogrāfic
  I.3.2. Topogrāfic. Pendents superiors al 20%
  I.4. Ārees de risc i impactes rellevants. Riscos i afectacions del territori
  I.5. Elements del paisatge i valors. Inventari del patrimoni arquitectōnic
  I.6.1. Planejament vigent. Vertebraciķ del territori
  I.6.10. Planejament vigent. Delimitaciķ sōl urbā. Delimitaciķ
  I.6.11. Planejament vigent. Modificaciķ puntual sector Roquet. Ordenaciķ
  I.6.12. Refosa de planejament vigent. Classificaciķ del sōl. Zones i ārees
  I.6.2. Planejament vigent. Estructura nodal
  I.6.3. Planejament vigent. Infraestructures de mobilitat
  I.6.4. Planejament vigent. Estratčgies de desenvolupament
  I.6.5. Planejament vigent. Espais oberts, estratčgies d'assentaments i actuacions d'infraestructures
  I.6.6. Planejament vigent. Pla especial Guilleries - Savassona. Ordenaciķ, zones, sistemes
  I.6.7. Planejament vigent. Normes subsidiāries. Divisiķ bāsica del sōl
  I.6.8. Planejament vigent. Normes subsidiāries. Estratčgia de planejament
  I.6.9. Planejament vigent. Normes subsidiāries. Zonificaciķ
  I.7.1. Serveis existents. Línies ačries alta tensiķ. Plānol general
  I.7.2. Serveis existents i proposats. Proveīment d'aigua. Plānol A
  I.7.3. Serveis existents i proposats. Proveīment d'aigua. Plānol B
  I.7.4. Serveis existents. Sanejament
  I.7.5. Serveis existents. Enllumenat públic
  I.8.1. Anālisi urbanístic. Cadastral. Rústica
  I.8.2. Anālisi urbanísitc. Cadastral. Tavčrnoles - El Roquet
  I.8.3. Anālisi urbanístic. Cadastre Fussimanya
  E.1. Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada. Focus de mobilitat generada pels usos del planejament
  E.2.1. Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada. Xarxa d'itineraris principals vianants
  E.2.2. Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada. Xarxa d'itineraris transport
  E.2.3. Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada. Xarxa d'itineraris principals bicicletes
  E.2.4. Estudi d'avaluaciķ de la mobilitat generada. Xarxa d'itenerari principal de vehicles
  O.1.1. Classificaciķ del sōl i estructura general. Classificaciķ del sōl
  O.1.2. Situaciķ dels elements catalogats. Plānol general
  O.1.3. Classificaciķ del sōl. Sistemes i infraestructures
  O.2.1. Ordenaciķ del sōl no urbanitzable. Āmbits i ārees de protecciķ establertes en planejament de rang superior
  O.2.2. Zonificaciķ i ordenaciķ del sōl no urbanitzable. Plānol general
  O.2.3. Ordenaciķ i zonificaciķ del sōl no urbanitzable. Plānol A
  O.2.4. Zonificaciķ i ordenaciķ del sōl no urbanitzable. Plānol B
  O.2.5. Zonificaciķ i ordenaciķ del sōl no urbanitzable. Plānol C
  O.3.1. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Delimitacions sectors Roquet - Plans Can Riera
  O.3.2. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Delimitaciķ sector Fussimanya
  O.3.3. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Āmbit Tavčrnoles - El Roquet
  O.3.4. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Fussimanya (1)
  O.3.5. Ordenaciķ del sōl urbā i urbantizable. Fussimanya (2)
  O.3.6. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Fussimanya (3)
  O.3.7. Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable. Detall nucli antic
  Document 7. Inventari d'edificacions en sōl no urbanitzable
  Document 8. Catāleg de béns a protegir
  Resoluciķ 19.05.2015
  Document 10. Informe de contesta de les alˇlegacions i dels informes de la segona aprovaciķ inicial
  Document 9. Annexes
  Document 5a. Informe de sostenibilitat ambiental
  Document 5b. Memōria ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiķ per optimitzar la visualitzaciķ dels documents
Núm. expedient: 2009 / 038671 / N
Municipi: Tavčrnoles
Tipologia: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
Tema: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
Estat: Vigent
© 2011 Generalitat de Catalunya