Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Annex.Adequació del Pla especial
  III.Annexos
  Memòria
  Normativa
  01.01.Situació
  01.02.Àmbit d'estudi límit de Parc forestal
  02.01.Litologia
  02.02.Estructura de carenes i rieres
  02.03.Relacions de dominació en el paisatge
  02.04.Espai forestal
  02.05.Formacions arbustives
  02.06.Formacions herbàcies
  02.07.Espais agrícoles
  02.08.Arees denudades
  02.09.Paisatge vegetal
  02.10.Grau d'artificialització de la vegetació
  02.11.Estabilitat del substrat edàfic
  02.12.Poblament faunístic
  03.01.Usos i activitats en sòl rústic i urbanitzable
  03.02.Usos.Activitats en sò rústic i urbanitzable
  03.03.Dotacions existents
  03.04.Dotacions en sòl urbà i parc forestal
  03.05.Edificació tradicional, patrimoni històrico-artístic i construccions d'interès
  03.06.Edificació tradicional sobre cadastre
  03.07.Vialitat
  03.08.Àrees d'estada per al lleure
  03.09.Intensitat d'ús de lleure amb vehicle rodat
  03.10.Indrets d'estada per al lleure.Equipaments i dotacions existents
  03.11.Elements de paisatge. Intensitat d'utilització en vehicles rodats
  03.12.Indrets d'estaca amb vehicle.Classificació del sòl
  03.13.Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
  03.14.Impacte de l'estesa elèctrica en la vegetació
  03.15.Xarxes d'abastament d'aigua
  03.16.Sòl urbà i urbanitzable.Xarxa d'abastament d'aigua.Edificacions tradicionals
  03.17.Transport públic
  04.01.PGM.Classificació del sòl
  04.02.PGM.Classificacions del sòl sobre el territori
  04.03.Espais verds i equipaments.Xarxa viària bàsica
  04.04.Espai agrícola en sòl urbà i urbanitzable
  04.05.Impacte de la vialitat en la vegetació
  05.01.Ordenació i gestió
  05.02.Àmbit i gestió
  05.03.Zones segons naturalitat i ús
  05.04.Àmbits de tractament paisatgístic.Estructura d'espais lliures urbans
  05.05.Xarxa viària-transport públic
  05.06.Àmbits de validesa de les determinacions del Pla especial
  05.07.PGM.Estat actual 1976.Modificacions proposades
  05.08.PGM.Estat actual 1976.Directrius amb caràcter d'avanç de Pla
  05.09.Sectors del Parc
  05.10.Àmbits de desenvolupament del Pla especial
  05.11.Propietat pública del sòl
  05.12.Propietat pública del sòl en relació al Pla especial
  O-26_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-27_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-28_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-29_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-30_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-31_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-32_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-33_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-34_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-35_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-36_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-37_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-38_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-39_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-40_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-41_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-42_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-43_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-44_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-45_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-46_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-47_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  O-48_Divisió General del Territori segons PGM Modificat
  06.01.Ordenació i gestió sector sud-est
  06.02.Ordenació i gestió.Esquemes sector sud-est
  06.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector sud-est
  06.04.Paisatge vegetal sector sud-est
  06.05.Àrees de diagnosi ambiental sector sud-est
  06.06.Estat actual sector sud-est.Vialitat, àrees de lleure, elements singulars
  06.07.Propietat pública del sòl sector sud-est
  07.01.Ordenació i gestió sector sud-est
  07.02.Ordenació i gestió.Esquemes sector sud-oest
  07.03.Propostes Pla especial en relació amb PGM sector sud-oest
  07.04.Paisatge vegetal sector sud-oest
  07.05.Àrees de diagnosi ambiental sector sud-oest
  07.06.Estat actual sector sud-oest.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  07.07.Propietat pública del sòl sector sud-oest
  08.01.Ordenació i gestió sector oest
  08.02.Ordenació i gestió sector oest.Esquemes
  08.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector oest
  08.04.Paisatge vegetal sector oest
  08.05.Àrees de diagnosi ambiental sector oest
  08.06.Estat actual sector oest.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  08.07.Propietat pública del sòl sector oest
  09.01.Ordenació i gestió sector nord-oest
  09.02.Ordenació i gestió sector nord-oest.Esquemes
  09.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector nord-oest
  09.04.Paisatge vegetal sector nord-oest
  09.05.Àrees de diagnosi ambiental sector nord-oest
  09.06.Estat actual sector nord-oest.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  09.07.Propietat pública del sòl sector nord-oest
  10.01.Ordenació i gestió sector nord-est
  10.02.Ordenació i gestió sector nord-est.Esquemes
  10.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector nord-est
  10.04.Paisatge vegetal sector nord-est
  10.05.Àrees de diagnosi ambiental sector nord-est
  10.06.Estat actual sector nord-est.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  10.07.Propietat pública del sòl sector nord-est
  11.01.Ordenació i gestió sector est
  11.02.Ordenació i gestió sector est.Esquemes
  11.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector est
  11.04.Paisatge vegetal sector est
  11.05.Àrees de diagnosi ambiental sector est
  11.06.Estat actual sector est.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  11.07.Propietat pública del sòl sector est
  12.01.Ordenació i gestió sector central
  12.02.Ordenació i gestió sector central.Esquemes
  12.03.Propostes Pla especial en relació al PGM sector central
  12.04.Paisatge vegetal sector central
  12.05.Àrees de diagnosi ambiental sector central
  12.06.Estat actual sector central.Vialitat, àrees utilitzades pel lleure, elements singulars
  12.07.Propietat pública del sòl sector central
  13.01.Àrea del castell Ciuró.Itineraris
  13.02.Proposta d'acondicionament de l'entorn del castell Ciuró
  13.03.Àrea del Tibidabo-observatori Fabra.Itineraris
  13.04.Àrea del turó del Xai-Can Campmany.Itineraris
  13.05.Àrea de la carena de Sant Pere Màrtir.Itineraris
  13.06.Passeig-mirador de les Aigües.Accessos
  13.07.Detalls de vies rodades i-o de servei
  13.08.Detall de camins per a vianants
  13.09.Esquemes de la disposició de les principals grans unitats de vegetació
  13.10.Projecte de restauració del paisatge vegetal Turó d'en Cors-Can Baró
  13.11.Criteris de tractament paisatgístic sector de Sant Pere Màrtir
  13.12.Criteris de tractament paisatgístic Vall de Sant Just
  13.13.Esquemes d'àrees de tractament específic Vall de Sant Just
  13.14.Recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda.Plànol general
  13.15.Recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda.Pendents
  13.16.Recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda.Vistes
  13.17.Recuperació paisatgística de les pedreres del Puig d'Olorda.Detalls
  13.18.Estudi d'horts familiars i d'indústria marginal en àrees d'extracció d'argiles
  13.19.Estudi de localització de la torre de telecomunicacions de Barcelona.Plantes
  13.20.Estudi de localització de la torre de telecomunicacions de Barcelona.Perfil general
  CMB-ADC_Aprovat definitivament condicionat
  CU-CEM-Correcció errada
  CU-DCCP_Donar per complerta la condició
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Esplugues de Llobregat
Núm. expedient: 1987 / 001065 / B
Tema: Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya