Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  I.01. Situació
  I.02. Estructura de la propietat
  I.03. Ortofoto
  I.04. Classificació i qualificació del sňl, segons el POUM
  I.05. Topografia i vialitat existent. Full 1 de 2
  I.05. Topografia i vialitat existent. Full 2 de 2
  I.06. Infraestructures existents. Full 1 de 2
  I.06. Infraestructures existents. Full 2 de 2
  O.01. Proposta d'ordenació i zonificació
  O.02. Unitats d'edificació i aprofitament de cessió a l'ajuntament
  O.03. Seccions, A-B-C
  O.04. Seccions, D-E-F
  O.05. Seccions, G-H-I
  U.01. Definició geomčtrica. Planta de replanteig i alineacions. Full 1 de 2
  U.01. Definició geomčtrica. Planta de replanteig i alineacions. Full 2 de 2
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 1 de 6
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 2 de 6
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 3 de 6
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 4 de 6
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 5 de 6
  U.02. Definició geomčtrica. Perfils longitudinals. Full 6 de 6
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 01 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 02 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 03 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 04 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 05 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 06 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 07 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 08 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 09 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 10 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 11 de 12
  U.03. Definició geomčtrica. Perfils transversals. Full 12 de 12
  U.04. Xarxa de clavegueram. Xarxa de pluvials. Full 1 de 2
  U.04. Xarxa de clavegueram. Xarxa de pluvials. Full 2 de 2
  U.05. Xarxa de sanejament. Xarxa de residuals. Full 1 de 2
  U.05. Xarxa de sanejament. Xarxa de residuals. Full 2 de 2
  U.06. Xarxa d'abastament d'aigua. Full 1 de 2
  U.06. Xarxa d'abastament d'aigua. Full 2 de 2
  U.07. Xarxa de subministrament d'electricitat B.T. Full 1 de 2
  U.07. Xarxa de subministrament d'electricitat B.T. Full 2 de 2
  U.08. Enllumenat públic. Full 1 de 2
  U.08. Enllumenat públic. Full 2 de 2
  U.09. Canalitzacions de telecomunicació. Full 1 de 2
  U.09. Canalitzacions de telecomunicació. Full 2 de 2
  U.10. Xarxa de distribució de gas. Full 1 de 2
  U.10. Xarxa de distribució de gas. Full 2 de 2
  U.11. Xarxa de de reg. Full 2 de 2
  U.11. Xarxa de reig. Full 1 de 2
  U.12. Proposta d'enjardinament
  Estudi de mobilitat generda
  Annex 1. Pressupost de les obres d'urbanització
  Memňria i Normativa
  Acord CTUB 12.05.2011
  Acord municipal. Aprovació definitiva 24.02.2011
  Publicació BOPB 11.07.2011
  Annex 2. Valoració dels terrenys d'habitatge de promoció lliure
  Annex 3. Valoració dels terrenys d'habitatge de protecció oficial
  Informe ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Cardedeu
Núm. expedient: 2010 / 041787 / B
Tema: Pla de millora urbana del sector 20, Avinguda Gaudí Sud
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya