Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Certificat de disponibilitat de recursos hídrics
  I.Memōria
  VI.Agenda, avaluaciķ i informe de sostenibilitat econōmica
  II.Normativa
  I.01.Topogrāfic actual
  I.02.Geologia
  I.03.Infraestructures actuals
  I.04.Alta, mitja i baixa tensiķ actual
  I.05.Xarxa actual enllumenat públic
  Portada Plānols informatius
  C.00.Portada plānols del catāleg
  C.01.Catāleg en sōl no urbanitzable
  C.02.Inventari edificacions sōl no urbanitzable
  C.03.Catāleg en sōl urbā
  C.04.Recorreguts en sōl urbā
  C.05.Recorreguts en sōl no urbanitzable
  N.00.Portada plānols normatius
  N.01.Ordenaciķ del sōl urbā i urbanitzable
  N.02.0.Sōl no urbanitzable
  N.02.1.Superposiciķ Pla director
  N.03.Āmbits d'actuaciķ
  N.04.Equipaments i espais lliures
  N.05.Sistema viari
  N.06.Xarxa ferroviāria
  N.07.Xarxa de camins
  N.08.Xarxa clavegueram
  N.09.Xarga gas
  N.10a.Xarxa d'aigua potable
  N.10b.Xarxa d'aigua potable
  N.11.Xarxa de telecomunicacions
  N.12.Mapa de capacitat acústica i Zones de sensibilitat acústica
  N.13.Agenda i avaluaciķ econķmica de les actuacions
  N.14.Pendents iguals o superiors al 20%
  Plānols nucli antic
  P.00.Portada plānols paisatge
  P.01.Identificadors del paisatge urbā
  P.02.Identificadors del paisatge en sōl no urbanitzable
  III.Catāleg de béns
  IV.Catāleg de masies
  Acord CTUCC Donar conformitat 23.11.2010
  Acord CTUCC 28.04.2016. Restar assabentat RCA 194_2011
  RCA 194 11 St Julia de Vilatorta
  V.Informe de sostenibilitat ambiental II
  V.Memōria ambiental I
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiķ per optimitzar la visualitzaciķ dels documents
Municipi: Sant Juliā de Vilatorta
Núm. expedient: 2010 / 040092 / N
Tema: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya