Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memòria de la informació
  Memòria de l'ordenació
  Memòria social
  Informe de sostenibilitat econòmica
  Normes urbanístiques
  I.01. Context territorial
  I.02. Altimetria i topografia
  I.03. Aigües i conques hidrogràfiques
  I.04. Cobertes de sòl
  I.05. Usos del sòl
  I.06. Hàbitats naturals d'interès comunitari
  I.07. Geomorfologia
  I.08. El territori construït
  I.09. Sistema viari i jerarquia
  I.10a. Accessibilitat. El pendent dels carrers
  I.10b. Accessibilitat. Seccions i pendents del territori
  I.11. Usos activitats, equipaments i espais lliures
  I.12. Alçades de l'edificació
  I.13. Teixits
  I.14a. Inventari de patrimoni al territori
  I.14b. Inventari de patrimoni del nucli urbà
  I.15. Planejament del territori
  I.16. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable
  I.17. Planejament en sòl no urbanitzable
  I.18. Classificació del sòl
  I.19. Serveis urbanístics. Abastament elèctric, baixa i mitja tensió
  I.20. Serveis urbanístics. Abastament d'aigua i sanejament
  O.0. Criteris i objectius al nucli urbà
  O.1a. Estructura general i orgànica del territori
  O.1b. Estructura general i orgànica del territori
  O.2. Classificació del sòl
  O.2. Criteris i objectius al nucli urbà
  O.3a. Qualificacions urbanístiques. Sòl urbà i urbanitzable
  O.3b. Qualificacions urbanístiques. Sòl urbà i urbanitzable
  O.4a. Qualificacions urbanístiques. Sòl no urbanitzable
  O.4b. Qualificacions urbanístiques. Sòl no urbanitzable
  O.4c. Qualificacions urbanístiques. Sòl no urbanitzable
  O.4d. Qualificacions urbanístiques. Sòl no urbanitzable
  O.5a. Ordenació del sòl urbà i urbanitzable
  O.5b. Ordenació en sòl urbà i urbanitzable
  O.6a. Béns protegits al casc urbà
  O.6b. Béns protegits al territori
  O.7. Catàleg edificacions en sòl no urbanitzable
  O.8. Gestió urbanística i programa d'actuació
  O.9a. Serveis urbanístics. Il·luminació i electricitat
  O.9b. Serveis urbanístics. Abastament d'aigua
  O.9c. Serveis urbanístics. Sanejament
  Catàleg de contruccions en sòl no urbanitzable
  Relació de béns protegits
  Acord CTUB 20.03.2019. Restar assabentat sentència RCA 155_2015
  Acord de la CTUB 18.12.2014
  Resposta de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 4 de juny de 2014
  Informe ambiental preliminar
  Informe de sostenibilitat ambiental
  Memòria ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Figaró-Montmany
Núm. expedient: 2009 / 038015 / B
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya