Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memòria de la informació
  Memòria de l'ordenació
  Memòria social
  Agenda i avaluació econòmica
  Informe de sostenibilitat econòmica
  Normes urbanístiques
  C01. Esquema de l'estructura en general i àrees d'oportunitat
  I01. Territori comarcal
  I02. Hipsomètric i conques hidrogràfiques
  I03. Activitats
  I04. Accessibilitat i estructura viària
  I05. Teixits urbans. Formes d'ordenació
  I06. Equipaments, espais lliures i zones verdes. Planejament sectorial i actuacions especials
  I07. Patrimoni
  I08. Règim del sòl (1991-2005)
  I09. Pla general d'ordenació. Text refós any 1991
  I10. Planejament derivat
  I11. Planejament urbanístic vigent
  I12. Planejament urbanístic vigent
  O01. Estructura general i orgànica del territori
  O02. Classificació del sòl
  O03. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl no urbanitzable
  O04. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O05. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable
  O06. Inventari de Masies i Cases Rurals. Inventari de Patrimoni
  O08. Avaluació econòmica
  O3.1. Qualificacións urbanístiques del sòl. Sòl no urbanitzable
  O3.2. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl no urbanitzable
  O4.1. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O4.2. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O4.3. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O4.4. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sol urbà i urbanitzable
  O4.5. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O4.6. Qualificacions urbanístiques del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O4.7. Qualificacions urbanístique del sòl. Sòl urbà i urbanitzable
  O7.1. Serveis urbans. Clavegueram. Xarxa d'aigües negres
  O7.2. Serveis urbans. Clavegueram. Xarxa d'aigües pluvials
  O7.3. Serveis urbans. Aigua potable
  O7.4. Serveis urbans. Electricitat. Alta, mitja i baixa tensió
  O7.5. Serveis urbans. Gas. Xarxa de subministrament
  Plànols A3_5.1 a 5.30
  Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  Acord CTUB 19.03.2015
  Informe de riscos geològics
  Informe de sostenibilitat ambiental
  Memòria ambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Cabrera de Mar
Núm. expedient: 2009 / 035812 / B
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya