Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Acord CTUG 06.08.2020
  Document comprensiu
  Informe sobre l'abastament municipal d'aigua potable pel desenvolupament del POUM d'Aiguaviva
  Informe sobre l'abastament municipal d'aigua potable pel desenvolupament del POUM d'Aiguaviva_2
  Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable
  Estudi d'inundabilitat
  Estudi per a la identificaciķ de Riscos Geolōgics
  Memōria ambiental
  01. Plānol Informe Ambiental. Situaciķ
  02. Plānol Informe Ambiental. Āmbit Territorial
  03. Plānol Informe Ambiental. Implantaciķ en el Territori
  04. Plānol Informe Ambiental. Geologia
  05. Plānol Informe Ambiental. Hābitat i Usos del Sōl
  06. Plānol Informe Ambiental. Hidrologia
  07. Plānol Informe Ambiental. Unitats Paisatgístiques
  08. Plānol Informe Ambiental. Pendents
  09. Plānol Informe Ambiental. Ambients Sensibilitat Acústica
  10. Plānol Informe Ambiental. Infraestructures Existents
  11. Plānol Informe Ambiental. Valors ambientals
  12. Plānol Informe Ambiental. Planejament Actual
  13. Plānol Informe Ambiental. Planejament Proposat any 2006
  14. Plānol Informe Ambiental. Planejament proposat 2014
  15. Plānol Informe Ambiental. Comparativa d'alternatives
  16. Plānol Informe Ambiental. Incidčncia ambiental del Planejament
  Estudi d'Avaluaciķ de la Mobilitat Generada
  Memōria de Participaciķ Ciutadana
  Memōria Descriptiva i Justificativa
  Memōria Social
  Normativa. Annex I. Fitxes de polígons i sectors
  Normativa. Annex II. Inventari dels elements del Patrimoni
  Normativa. Annex III. Servituds aeronāutiques
  Normativa. Annex IV. Ordenaciķ nucli Puigtorrat
  Normativa. Annex V. Estudi Aeronāutic
  Normativa. Annex VI. Estudi del gālib
  Normes Urbanístiques
  A.3.1. Mapa de nivells sonors. Fulls 11,12 de 16
  A.3.2. Mapa de nivells sonors. Fulls 11,12 de 16
  A.3.3. Mapa de nivells sonors. Full 11 de 16
  A.3.3. Mapa de nivells sonors. Full 12 de 16
  A.3.4. Mapa de nivells sonors. Full 11 de 16
  A.3.4. Mapa de nivells sonors. Full 12 de 16
  A.3.9. Mapa de zones d'afecciķ. Full 11,12 de 16
  I.03.A. Úsos del sōl
  I.04. Superposiciķ POUM. Planejament Territorial
  I.05a. Serveis Existents. Xarxa de Sanejament
  I.06a. Serveis Existents. Enllumenat públic
  I.07a. Serveis Existents. Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable
  I.08a. Serveis Existents. Abastament Energia Elčctrica
  I.09a. Serveis Existents. Abastament Gas Natural
  I.10a. Serveis Existents. Xarxa Telefonia
  I.10.1. Itineraris al voltant del nucli
  Mapa de Capacitat acústica
  Plānol 1. Estudi d'inundabilitat. Delimitaciķ de les zones inundables. Fulls 1,2,3 i 4 de 8
  Plānol 1. Estudi d'inundabilitat. Delimitaciķ de les zones inundables. Fulls 5,6,7 i 8 de 8
  Plānol 1. Estudi d'inundabilitat. Delimitaciķ de les zones inundables. Fulls 7,8 de 8
  Plānol 2. Estudi d'inundabilitat. Classificaciķ de les zones inundables per a T =500 anys. Fulls 1,2,3 i 4 de 8
  Plānol 2. Estudi d'inundabilitat. Classificaciķ de les zones inundables per a T =500 anys. Fulls 5,6,7 i 8 de 8
  Plānol 3. Calats pel període de retorn T=500 anys. Fulls 1 al 8
  1. Mapa de nivells sonors de l'indicador. Fulls 10,11 de 38
  1. Situaciķ
  2. Mapa de nivells sonors de l'indicador. Fulls 10,11 de 38
  2a. Cartografia actual
  3. Mapa de nivells sonors de l'indicador. Fulls 10,11 de 38
  4. Mapa de nivells sonors de l'indicador. Fulls 11,12 de 38
  5. Mapa de zones d'afecciķ. Fulls 10,11 de 38
  Mapa Proposta de zonificaciķ segons la protecciķ a la contaminaciķ lluminosa
  1.0. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.1. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.2. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.3. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.4. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.5. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  1.6. Rčgim del Sōl i Estructures generals del Territori
  2.00. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.01. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.02. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.03. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.04. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.05. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.06. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.07. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.08. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.09. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.10. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.11. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  2.12. Ordenaciķ del Sōl Urbā i Urbanitzable
  3.01a. Serveis proposats. Xarxa de Sanejament
  3.01b. Serveis proposats. Xarxa de Sanejament
  3.02a. Serveis proposats. Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable
  3.02b. Serveis proposats. Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable
  3.03a. Serveis proposats. Abastament Energia Elčctrica
  3.03b. Serveis proposats. Abastament Energia Elčctrica
  3.04a. Serveis proposats. Abastament Gas Natural
  3.04b. Serveis proposats. Abastament Gas Natural
  3.05a. Serveis proposats. Xarxa Telefonia
  3.05b. Serveis proposats. Xarxa Telefonia
  Agenda i Avaluaciķ Econōmica i Financera
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versiķ per optimitzar la visualitzaciķ dels documents
Municipi: Aiguaviva
Núm. expedient: 2006 / 022536 / G
Tema: Pla d'ordenaciķ urbanística municipal
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya