Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Acord CTUT donar conformitat 20.09.2018
  Diagnosi de les xarxes bàsiques d'infraestructures i serveis
  Dictamen preliminar de riscos geològics
  Índex
  Participació ciutadana
  Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua
  Catàleg de bens
  Catáleg masies i cases rurals
  Informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental
  Avaluació de la mobilitat generada
  MO.a1. Avaluació de la mobilitat actual
  MO.a2. Avaluació de la mobilitat generada
  MO.b. Xarxa d'itineraris principals per a vianants
  MO.c. Previsió xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu
  MO.d. Proposta de xarxa d'itineraris per a bicicletes
  MO.e1. Proposta de xarxa bàsica d'itineraris principals de vehicles
  MO.e2. Circulació vehicles
  Memòria
  Memòria social
  Normes
  I.1.1. Marc territorial. Situació general
  I.2.1. Usos del sòl i patrimoni. Ortofotomapa
  I.2.2a. Usos del sòl i patrimoni
  I.2.2b. Usos del sòl i patrimoni
  I.3.1. Característiques topogràfiques. Topogràfic
  I.3.2. Característiques topogràfiques. Altimetría
  I.3.3. Característiques topogràfiques. Orografía
  I.4.1. Àrees vulnerables. Pendents i àrees de risc
  I.4.2. Àrees vulnerables. Protecció de la contaminació lluminosa
  I.4.3. Àrees vulnerables. Capacitat acústica
  I.5.1a. Planejaments territorial, director i sectorial. PTP Camp de Tarragona
  I.5.1b. Planejaments territorial, director i sectorial. PTP Camp de Tarragona
  I.5.2a. Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi PTP Camp de Tarragona
  I.5.2b. Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi PTP Camp de Tarragona
  I.5.2c. Planejaments territorial, director i sectorial. Anàlisi PTP Camp de Tarragona
  I.6.1. Planejament vigent. Classificació del sòl
  I.6.2. Planejament vigent. Estructura general i orgànica del territori
  I.6.3a. Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
  I.6.3b. Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
  I.6.3c. Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
  I.6.3d. Planejament vigent. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
  I.6.4a. Planejament vigent. Qualificació del sòl no urbanitzable
  I.6.4b. Planejament vigent. Qualificació del sòl Les Masies
  I.6.5. Planejament vigent. Sistemes urbanístics i patrimoni municipal del sòl
  I.7.1. Infraestructures i serveis. Xarxes generals
  I.7.2a. Infraestructures i serveis. Abastament i distribució d'aigua i hidrants
  I.7.2b. Infraestructures i serveis. Abastament i distribució d'aigua i hidrants
  I.7.3a. Infraestructures i serveis. Clavegueram i enllumenat públic
  I.7.3b. Infraestructures i serveis. Clavegueram i enllumenat públic
  I.8. Estudi d'alçades d'edificacions actuals
  Plànols. Portada i índex
  O.1.1. Règim del sòl. Classificació del sòl
  O.1.2. Règim del sòl. Àmbits de desenvolupament
  O.1.3. Règim del sòl. Adequació al PTPCT
  O.2.1a. Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
  O.2.1b. Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
  O.2.1c. Estructura general. Estructura general i orgànica del territori
  O.2.2a. Estructura general. Sistemes generals urbanístics
  O.2.2b. Estructura general. Sistemes generals urbanístics
  O.2.2c. Estructura general. Sistemes generals urbanístics
  O.2.3a. Estructura general. Patrimoni
  O.2.3b. Estructura general. Patrimoni (nucli urbà)
  O.3.1a. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
  O.3.1b. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
  O.3.1c. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
  O.3.1d. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
  O.3.1e. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl urbà i urbanitzable
  O.3.2a. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
  O.3.2b. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
  O.3.2c. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable
  O.3.2d. Qualificació del sòl. Zonificació del sòl no urbanitzable Les Masies
  O.4.1. Infraestructures i serveis. Sistema de comunicacions
  O.4.2. Infraestructures i serveis. Infraestructures i serveis generals
  Agenda i avaluació econòmica i financera
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: L'Espluga de Francolí
Núm. expedient: 2005 / 020810 / T
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya