Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  Memòria
  Memòria de l'ordenació. Agenda i Avaluació econòmica i financera
  Memòria de l'ordenació. Annex memòria del Text refós
  Fitxes normatives dels sectors de desenvolupament
  Normes urbanístiques
  0.1.Estructura general i orgànica del territori
  0.2.Estructura general i orgànica del territori
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-01
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-02
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-03
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-04
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-05
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-06
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-07
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-08
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-09
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-10
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-11
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-12
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-13
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-14
  06.Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius 2-15
  07.0a.Unitats funcionals territorials. Uft. Tortosa
  07.0b.Unitats funcionals territorials. Uft. Jesús
  07.0c.Unitats funcionals territorials. Uft. Reguers
  07.0d.Unitats funcionals territorials. Uft. Vinallop
  07.1a.Informació creixement extensius. Tortosa - edificacions
  07.1b.Informació creixement extensius. Jesús - edificacions
  07.1c.Informació creixement extensius. Reguers - edificacions
  07.1d.Informació creixement extensius. Vinallop - edificacions
  07.2a.Informació creixement extensius. Tortosa - Densitat i distàncies dels habitatges
  07.2b.Informació creixement extensius. Jesús - Densitat i distàncies dels habitatges
  07.2c.Informació creixement extensius. Reguers - Densitat i distàncies dels habitatges
  07.2d.Informació creixement extensius. Vinallop - Densitat i distàncies dels habitatges
  07.3a.Informació creixements extensius. Tortosa - Jerarquía viària
  07.3b.Informació creixements extensius. Jesús - Jerarquía viària
  07.3c.Informació creixements extensius. Reguers - Jerarquía viària
  07.3d.Informació creixements extensius. Vinallop - Jerarquía viària
  07.4a.Qualificació i gestió del sòl. Creixements extensius. Tortosa
  07.4b.Qualificació i gestió del sòl. Creixements extensius. Jesús
  07.4c.Qualificació i gestió del sòl. Creixements extensius. Reguers
  07.4d.Qualificació i gestió del sòl. Creixements extensius. Vinallop
  08.Camins i forest públics del sòl no urbanitzable
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 18-23-II
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 18-24-IV
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-23-I
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-23-II
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-24-I
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-24-II
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-24-III
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-24-IV
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-25-I
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-25-II
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-25-III
  09.Ordenació detallada del sòl. Casc antic 19-25-IV
  09.0.Ordenació detallada del sòl. Casc anitc
  09.1.Ordenació detallada del sòl. Casc anitc
  1.0.Classificació del sòl
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-21 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-22 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-23 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-24 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-25 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-26 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-27 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.17-28 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-17 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-18 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-19 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-20 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-21 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-22 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-23 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-24 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-25 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-26 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.18-27 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-17 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-18 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-19 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-20 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-21 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-22 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-23 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-24 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-25 Tortosa-Jesús
  10.1.1.Xarxa actual electricitat.19-26 Tortosa-Jesús
  10.1.2.Xarxa actual electricitat.11-29 Reguers
  10.1.2.Xarxa actual electricitat.11-30 Reguers
  10.1.2.Xarxa actual electricitat.11-31 Reguers
  10.1.2.Xarxa actual electricitat.12-29 Reguers
  10.1.2.Xarxa actual electricitat.12-30 Reguers
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.17-14 Vinallop
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.17-15 Vinallop
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.17-16 Vinallop
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.18-14 Vinallop
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.18-15 Vinallop
  10.1.3.Xarxa actual electricitat.18-16 Vinallop
  10.1.4.Xarxa actual electricitat.18-37 Bítem
  10.1.4.Xarxa actual electricitat.18-38 Bítem
  10.1.4.Xarxa actual electricitat.19-34 Bítem
  10.1.4.Xarxa actual electricitat.19-35 Bítem
  10.1.4.Xarxa actual electricitat.19-36 Bítem
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.20-14 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.20-15 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.21-12 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.21-13 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.21-14 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.22-12 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.22-13 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.22-14 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.22-15 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.23-11 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.23-13 Campredó
  10.1.5.Xarxa actual electricitat.23-14 Campredó
  1.1a.Classificació del sòl-Tortosa
  1.1b.Classificació del sòl-Tortosa
  1.2.Classificació del sòl-Jesús
  1.3.Classificació del sòl-Campredó
  1.4.Classificació del sòl-Bítem
  1.5.Classificació del sòl-Reguers
  1.6.Classificació del sòl-Vinallop
  2.00.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.01.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.02.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.03.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.04.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.05.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.06.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.07.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.08.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.09.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.10.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.11.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  2.12.Qualificacions en sòl no urbanitzable
  3.0.Components de qualificacions del sòl no urbanitzable
  4.01.Qualificació i gestió del sòl-Tortosa-a
  4.02.Qualificació i gestió del sòl-Tortosa-b
  4.03.Qualificació i gestió del sòl-Jesús
  4.04.Qualificació i gestió del sòl-Campredó
  4.05.Qualificació i gestió del sòl-Bítem
  4.06.Qualificació i gestió del sòl-Reguers
  4.07.Qualificació i gestió del sòl-Vinallop
  4.08.Qualificació i gestió del sòl-Polígon Catalunya sud
  4.09.Qualificació i gestió del sòl-PM-Els ports
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-21 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-22 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-23 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-24 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-25 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-26 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-27 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-28 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-29 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-17-30 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-17 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-18 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-19 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-20 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-21 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-22 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-23 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-24 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-25 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-26 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-27 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-28 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-29 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-30 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-18-31 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-17 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-18 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-19 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-20 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-21 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-22 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-23 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-24 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-25 Tortosa-Jesús
  5.1.Ordenació detallada del sòl urbà-19-26 Tortosa-Jesús
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-20-14 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-20-15 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-21-12 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-21-13 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-21-14 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-22-12 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-22-13 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-22-14 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-22-15 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-23-11 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-23-13 Campredó
  5.2.Ordenació detallada del sòl urbà-23-14 Campredó
  5.3.Ordenació detallada del sòl urbà-18-37 Bítem
  5.3.Ordenació detallada del sòl urbà-18-38 Bítem
  5.3.Ordenació detallada del sòl urbà-19-34 Bítem
  5.3.Ordenació detallada del sòl urbà-19-35 Bítem
  5.3.Ordenació detallada del sòl urbà-19-36 Bítem
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-11-29 Reguers
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-11-30 Reguers
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-11-31 Reguers
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-12-29 Reguers
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-12-30 Reguers
  5.4.Ordenació detallada del sòl urbà-13-29 Reguers
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-17-14 Vinallop
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-17-15 Vinallop
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-17-16 Vinallop
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-18-14 Vinallop
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-18-15 Vinallop
  5.5.Ordenació detallada del sòl urbà-18-16 Vinallop
  Inventari masies i cases rurals. Els Ports
  Inventari masies i cases rurals. Els Reguers-Els Reguers Nous
  Inventari masies i cases rurals. Índex
  Inventari masies i cases rurals. Tortosa-Pimpi - 1
  Inventari masies i cases rurals. Tortosa-Pimpi - 2
  Inventari masies i cases rurals. Vinallop - 1
  Inventari masies i cases rurals. Vinallop - 2
  Doc. I. Memòria del catàleg
  Doc. II. Normativa del catàleg
  Doc. III. Fitxes de protecció del catàleg - 1
  Doc. III. Fitxes de protecció del catàleg - 2
  Resolució 25.07.2007
  Resolució 28.07.2006
  tortosa prop-20090508
  tortosa prop-20090508.1
  tor25 prop-20090508
  23 tortosa p-20090512
  RCA 257-08 Tortosa
  Rca 625 07 Tortosa
  Informe mediambiental
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Tortosa
Núm. expedient: 2005 / 019890 / E
Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal,
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya