Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vilagrassa
  10  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Vilagrassa   Pla d'ordenació urbanística municipal    22/06/2010   Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Vilagrassa   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/06/2011   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal corresponent a l'àmbit del PAU-6-Sebastià Sala 
    Vilagrassa   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/05/2011   Correcció d'errada material en el Pla d'ordenació urbanística municipal en l'article III.4.19 Mesures correctores de les activitats ramaderes amb finalitats industrials i comercials 
    Vilagrassa   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/06/2018   Modificació núm. 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Vilagrassa   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic industrial del sector Xm, Lo Pla d'Anglesola  
    Mollerussa   Pla especial urbanístic   16/09/2009   Pla especial urbanístic de la línia de 110 kV Mollerussa - Tàrrega 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya