Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Torre-serona
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Torre-serona   Revisió-adaptació normes subsidiàries   23/05/2003   Revisió de les Normes subsidiàries del planejament 
    Torre-serona   Modificació normes subsidiàries   30/01/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per a la creació d'un nou sector urbanitzable, SUD-5 
    Torre-serona   Modificació normes subsidiàries   10/06/2009   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en el sector SUD 5  
    Torre-serona   Pla parcial d'ordenació   15/05/2003   Pla parcial residencial SAU-2 
    Torre-serona   Pla parcial urbanístic   11/03/2005   Pla parcial urbanístic del SAU 3 d'ampliació del polígon industrial 
    Torre-serona   Pla especial   19/11/2001   Pla especial d'implantació d'un pitch&putt de golf 
    Lleida   Pla especial urbanístic   27/05/2011   Pla especial urbanístic per la nova xarxa de distribució elèctrica en alta tensió als termes municipals d'Alcoletge, Benavent de Segrià, Lleida, Torrefarrera i Torre-serona 
    Rosselló   Pla especial urbanístic   03/11/2017   Pla especial urbanístic per a la nova xarxa de distribució elèctrica en alta tensió entre Rosselló, Torrefarrera i Torre-serona 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya