Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Torrelameu
  6  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Torrelameu   Pla d'ordenació urbanística municipal    22/07/2014   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Corbins   Pla especial urbanístic   13/05/2009   Pla especial urbanístic en l'àmbit del Molí del Duc al polígon 1, parcel·la 347 de Torrelameu i polígon 3, parcel·la 74 de Corbins 
    Torrelameu   Pla especial urbanístic   04/12/2015   Pla especial urbanístic del Camí natural de la Noguera Baixa entre els municipis de Torrelameu, Albesa, Algerri, Ivars de Noguera i Alfarràs 
    Torrelameu   Pla especial urbanístic   11/12/2017   Pla especial en sòl no urbanitzable per a una planta d'extracció i tractament d'àrids i aglomerat i fabricació de mescles asfàltiques 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya