Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tarrés
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Tarrés   Pla d'ordenació urbanística municipal    10/12/2020   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Tarrés   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   03/11/1998   Normes subsidiàries del planejament 
    Tarrés   Modificació normes subsidiàries   28/08/2001   Modificació de les NSP en relació a l'ampliació de sòl urbà per equipament a l'est del nucli 
    Tarrés   Modificació normes subsidiàries   18/01/2006   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament en relació amb el traçat de la variant de la carretera LV-2014 
    Tarrés   Modificació normes subsidiàries   30/07/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit del sector urbanitzable delimitat PPR2 
    Tarrés   Text refós normes urbanístiques planejament general    12/12/2005   Text refós articulat de les Normes subsidiàries de planejament 
    Tarrés   Pla especial urbanístic   19/11/2007   Pla especial urbanístic del parc eòlic Serra de Vilobí II 
    Tarrés   Pla especial urbanístic   22/11/2007   Pla especial urbanístic del parc eòlic del Pla de Tossalet 
    Tarrés   Pla especial urbanístic   08/07/2013   Pla especial urbanístic del Parc Eòlic Vilobí I als termes municipals de Tarrés i Fulleda 
    Tarrés   Modificació pla especial urbanístic   01/10/2012   Modificació del Pla especial urbanístic del parc eòlic Serra de Vilobí II 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya