Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Solsona
  16  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Berga   Pla director urbanístic   22/07/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les Comarques Centrals 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Igualada   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2012   Modificació del Pla director urbanístic de l'àrea residencial estratègica ARE Fàtima Nord 
    Manresa   Modificació del pla director urbanístic   31/03/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques Centrals, per a deixar sense efecte l'ARE Sector Est, de Manresa 
    Solsona   Pla d'ordenació urbanística municipal    06/04/2009   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Solsona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/04/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon 8, Vilamorós 
    Solsona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/05/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta a l'àmbit del sector número 7, la Bòbila 
    Solsona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/03/2017   Modificació puntual 6 del POUM per a la requalificació a equipament del sector 17  
    Solsona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació puntual del POUM en el sector H i Polígon 16 del PAU-5  
    Solsona   Modificació normes subsidiàries   03/01/2008   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l'àmbit del sector industrial partida de Santa Llúcia 
    Solsona   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   29/01/2003   Pla especial de protecció del nucli antic  
    Súria   Pla especial urbanístic   24/12/2013   Pla especial per al Projecte de conducció i subministrament de gas natural Súria-Cardona-Solsona 
    Sant Mateu de Bages   Pla especial urbanístic   27/02/2014   Pla especial urbanístic de elèctriques associades al projecte Iberpotash a les comarques de l'Alt Urgell, el Solsonès i el Bages 
    Solsona   Pla especial urbanístic   10/02/2020   Pla especial autònom per la implantació de millores a la xarxa de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya