Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Organyà
  18  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Seu d'Urgell   Pla territorial general   07/09/2006   Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Montferrer i Castellbó   Pla director urbanístic   10/03/2016   Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeroport Andorra - La Seu d'Urgell 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Organyà   Pla d'ordenació urbanística municipal    26/06/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Organyà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/07/2011   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb els sectors 5 (PMU) i J (PPU) 
    Organyà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/03/2015   Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Organyà   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/10/2018   Modificació núm. 5 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Organyà   Pla parcial urbanístic   18/05/2010   Pla parcial urbanístic del sector G industrial Vilansats 
    Organyà   Pla especial urbanístic   06/06/2008   Pla especial urbanístic d'un parc solar fotovoltaic al polígon 4, parcel·la 74 
    Organyà   Pla especial urbanístic   05/12/2008   Pla especial urbanístic dels municipis de Cabó i Organyà per al subministrament elèctric a la planta de residus sòlids urbans d'Organyà  
    Organyà   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament d'Organyà i el senyor Antoni Fité Mir, que afecta el polígon 7 del sòl urbà no consolidat 
    Organyà   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'ajuntament d'Organyà i el Sr. Pedro Jorge Cot Ribot, en relació a la cessió anticipada a l'ajuntament d'Organyà de terrenys qualificats d'equipament públic-zona verda i de viari a la modificació puntual núm. 1 del POUM, sector J 
    Organyà   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre l'ajuntament d'Organyà i els germans Martínez Serrano, en relació a la cessió anticipada a l'ajuntament d'Organyà de terrenys qualificats de viari al POUM , sector 7 i a la modificació núm. 1 del POUM, sector J 
    Organyà   Conveni urbanístic    23/12/2013   Conveni urbanístic entre l'ajuntament d'Organyà i el Sr. Pedro Jorge Cot Ribot, en relació a la cessió anticipada a l'ajuntament d'Organyà de terrenys qualificats d'equipament públic-zona verda i de viari a la modificació puntual núm. 1 del POUM, sector J 
    Organyà   Conveni urbanístic    14/09/2018   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Organyà i els senyors Antoni Saldes Vives i Antoni Grau Saldes per a la cessió anticipada de terrenys destinats a sistema viari, del sector 13 de Sòl Urbà no Consolidat 
    Organyà   Conveni urbanístic    14/09/2018   Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Organya i els senyors Lluís Codina Isidro i Lorna Isidro Costales, per a la cessió anticipada de terrenys destinats a sistema viari, del sector 13 de Sòl Urbà no Consolidat 
    Organyà   Conveni urbanístic    22/07/2019   Conveni urbanístic entre l'ajuntament i el Bisbat d'Urgell per a la cessió anticipada i ocupació d'una parcel·la de terrney destinada a viari del sector 11 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya