Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Navès
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Navès   Revisió-adaptació normes subsidiàries   31/05/1995   Revisió de les Normes subsidiàries del planejament 
    Navès   Modificació normes subsidiàries   22/03/2006   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per ampliar el sòl urbanitzable industrial 
    Navès   Pla parcial d'ordenació   23/06/1982   Pla parcial Serra Blava 
    Navès   Pla parcial d'ordenació   29/12/1995   Pla parcial d'ordenació can Reig 
    Navès   Pla parcial d'ordenació   21/03/1997   Modificació del Pla parcial de Can Reig 
    Navès   Pla parcial d'ordenació   13/10/2004   Modificació del Pla parcial d'ordenació de can Reig 
    Navès   Pla parcial urbanístic   24/07/2006   Pla parcial urbanístic del sector industrial 
    Navès   Pla especial urbanístic   02/07/2015   Pla especial urbanístic del projecte d'instal·lació de línia aèria i subterrània de mitjana tensió enllaç Navès-Clariana 25 kV i nou centre de mesura 
    Navès   Pla especial urbanístic   28/05/2015   Pla especial urbanístic per a la implantació de l'activitat Turisme d'experiències - Glàmping 
    Navès   Pla especial urbanístic   05/02/2020   Pla Especial Urbanístic per al canvi d'ús i ampliació de les Fonts de Goters per a la residència terapèutica de desintoxicació "Un raig de Sol" 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya