Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Montornès de Segarra
  9  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Biosca   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/06/2010   Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal dels municipis de Biosca, els Plans de Sió, Granyena de Segarra, les Oluges, Massoteres, Montornès de Segarra, Sant Guim de la Plana i Talavera 
    Massoteres   Modificació pla ordenació urbanística municipal    03/10/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Segarra 
    Biosca   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/09/2017   Modificació del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Segarra, articles 268 i 269 
    Montornès de Segarra   Modificació normes subsidiàries   21/12/2011   Modificació del sector objecte de millora urbana MT-2 falda església  
    Montornès de Segarra   Pla especial urbanístic   31/10/2012   Pla especial urbanístic de la línia subterrània de baixa tensió a nou centre de telecomunicacions, núm. 1830L 
    Montornès de Segarra   Pla especial urbanístic   05/07/2021   Pla de millora urbana del nucli clos de Mas de Bondia 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya