Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Montgai
  8  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Montgai   Pla d'ordenació urbanística municipal    23/12/2009   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Montgai   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/03/2012   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal. "Modificació Pavelló de Montgai" 
    Montgai   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/10/2013   Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la nova delimitació del polígon d'actuació urbanística 6, situat al nucli de Butsènit 
    Montgai   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/02/2014   Modificació número 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a l'adequació del PAU-2 i alineació del carrer Sió cap al pont de Montgai  
    Montgai   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/05/2014   Modificació número 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la disposició addicional B.11 normativa especifica per les activitats ramaderes amb finalitats industrials i comercials 
    Montgai   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/06/2015   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa al PAU-2, avinguda Generalitat/est  
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya