Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Llimiana
  11  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Seu d'Urgell   Pla territorial general   07/09/2006   Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Lleida   Pla director urbanístic   03/09/2020   Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu 
    Llimiana   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   15/01/2003   Normes subsidiàries del planejament 
    Llimiana   Modificació normes subsidiàries   26/06/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de la Unitat d'actuació número 2, Els Roures 
    Llimiana   Modificació normes subsidiàries   02/03/2016   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit del carrer de la Barana  
    Llimiana   Pla especial urbanístic   05/04/2007   Pla especial urbanístic per a l'adequació de l'entorn del Mirador i plaça Nova al carrer Barana i carrer d'Avall 
    Gavet de la Conca   Pla especial urbanístic   17/05/2011   Pla especial urbanístic per a l'execució de la línia elèctrica de subministrament a les masies d'Aransís, als municipis de Gavet de la Conca i Llimiana 
    Llimiana   Pla especial urbanístic   11/10/2017   Pla especial urbanístic del Catàleg d'edificacions en sòl no urbanitzable 
    Llimiana   Pla de millora urbana   17/07/2015   Pla de millora urbana d'ordenació de volums en relació amb la fondària edificable en un àmbit del nucli vell 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya