Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Ivars d'Urgell
  12  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Ivars d'Urgell   Pla d'ordenació urbanística municipal    01/02/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Ivars d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/12/2008   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal respecte a la regulació del sòl no urbanitzable i els polígons d'actuació 1 i 3 de l'avinguda Verge de l'Horta 
    Ivars d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/08/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a les condicions de recuperació de les antigues edificacions de la Masia de Cal Sinén i dels seus accessos (registre masies i cases rurals i catàleg de béns protegits) 
    Ivars d'Urgell   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/06/2020   Modificació número 5 del Pla d'ordenació urbanística municipal per regulació del sòl industrial, competències per a l'aprovació definitiva del planejament derivat i correcció d'errades de l'article 155 
    Ivars d'Urgell   Pla especial   12/01/1999   Pla especial de millora urbana d'un solar per a cases aïllades, clau S, entre els carrers la Font i M. Viladot 
    Ivars d'Urgell   Pla especial   02/05/2002   Pla especial de planta de tractament de purins en sòl no urbanitzable 
    Vila-sana   Pla especial urbanístic   23/01/2004   Pla especial urbanístic de protecció del medi natural i del paisatge de l'Estany d'Ivars 
    Ivars d'Urgell   Pla especial urbanístic   23/01/2004   Pla especial urbanístic de protecció del medi natural i del paisatge de l'Estany d'Ivars 
    Ivars d'Urgell   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana PM-3 
    Ivars d'Urgell   Modificació pla de millora urbana   29/10/2018   Modificació del Pla de millora urbana PM-3 Catalana de Farratge 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya