Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Golmés
  22  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Golmés   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/02/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Golmés   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/06/2012   Modificació núm. 1-2011 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Golmés   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/03/2015   Modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Golmés   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/10/2017   Modificacions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Golmés   Pla parcial d'ordenació   03/03/1981   Reforma del pla parcial d'ordenació urbana (partida Codis) 
    Golmés   Pla parcial d'ordenació   06/06/1989   Pla parcial sector 4 Golparc 
    Golmés   Pla parcial d'ordenació   15/09/1995   Modificació de l'ordenança del Pla parcial sector 4 Golparc 
    Golmés   Pla parcial d'ordenació   03/06/2002   Pla parcial industrial La Cometa 
    Golmés   Pla especial   26/07/1989   pla especial de reforma interior "El Pla" 
    Golmés   Pla especial   22/11/1991   pla especial de reordenació de les condicions d'edificació del sector industrial ordenat pel pla parcial sector Golparc 
    Golmés   Pla especial   04/01/1993   pla especial d'abastament d'aigua als nuclis occidentals del terme 
    Golmés   Pla especial   30/09/1997   Pla especial Jovergrau SL 
    Golmés   Pla especial   18/02/1998   Modificació del Pla especial de reforma interior el Pla 
    Golmés   Pla especial   11/10/2004   Pla especial de millora urbana a l'àmbit de les unitats d'actuació UA-8 i UA-9 
    Golmés   Pla especial   26/11/2001   Pla especial d'ordenació de la unitat d'actuació UA-5 
    Golmés   Pla especial   28/02/2002   Pla especial de la UA-22B 
    Mollerussa   Pla especial urbanístic   16/09/2009   Pla especial urbanístic de la línia de 110 kV Mollerussa - Tàrrega 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya