Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alguaire
  20  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alguaire   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/08/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/02/2009   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal número 1 per a la correcció d'errades materials 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/02/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 3 relativa a l'aprofitament urbanístic del Pla de millora urbana de la Urbanització Tabac-1 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/03/2009   Modificació Puntural del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 4 per a la correcció d'errades materials d'Alguaire 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    09/02/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 2 relativa a la descatalogació de l'edifici del carrer Merli, 14 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/04/2012   Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/04/2017   Modificació número 7 (1, 2, 3, 4, 6 i 7) del Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/03/2018   Modificació núm.8 del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'article 188.4 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/02/2021   Modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PA-Ti-32, partida de Tabac 
    Alguaire   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/10/2019   Modificació núm. 10 del POUM al sector Mata de Pinyana-oest PMU-14 
    Alguaire   Pla especial urbanístic   30/11/2005   Pla especial urbanístic de l'aeroport d'Alguaire dels termes municipals d'Alguaire i Torrefarrera 
    Alguaire   Pla especial urbanístic   19/04/2010   Pla especial urbanístic relatiu a un sistema fotovoltaic connectat a xarxa de 80 kW sobre una teulada en unes granges al polígon 18, parcel·la 30 
    Alguaire   Pla especial urbanístic   06/07/2011   Pla especial urbanístic per a l'ampliació i reforma de la línia elèctrica d'ATd'Endesa fins a la derivació de l'aeroport de Lleida-Alguaire, clau: E17-TH-05308 
    Benavent de Segrià   Pla especial urbanístic   14/09/2011   Pla especial d'infraestructures del gaseoducte de subministrament als municipis d'Alguaire, Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià 
    Alguaire   Pla especial urbanístic   -   Pla especial urbanístic per instal·lar una planta de formigó i una planta de mescles asfàltiques al Pla de les Vinyes, parcel·les 25, 26 i 27 del polígon 505 
    Alguaire   Pla especial urbanístic   25/02/2021   Pla especial urbanístic autònom per a l'ampliació d'una planta solar fotovoltaica de 1500 kW al polígon 10, parcel·la 1  
    Alguaire   Pla de millora urbana   29/09/2015   Pla de millora urbana Urbanització Tabac-1, PMU-01 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya