Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alcoletge
  20  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Alcoletge   Pla d'ordenació urbanística municipal    08/07/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alcoletge   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/11/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi de paràmetres d'ordenació en illa existent entre els carrers Enric Granados, de l'Estació, sense nom i travessia de les Garrigues 
    Alcoletge   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 20 i 456 
    Alcoletge   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/04/2019   Modificació número 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alcoletge   Pla parcial d'ordenació   29/01/1992   Pla parcial polígon industrial "la Nora" 
    Alcoletge   Pla parcial d'ordenació   29/01/1992   Pla parcial "Polígon industrial Gaberneras" 
    Alcoletge   Pla especial   18/11/2002   Pla especial d'ordenació de l'àmbit de la C-13, Km. 2,300 
    Lleida   Pla especial urbanístic   27/05/2011   Pla especial urbanístic per la nova xarxa de distribució elèctrica en alta tensió als termes municipals d'Alcoletge, Benavent de Segrià, Lleida, Torrefarrera i Torre-serona 
    Alcoletge   Pla especial urbanístic   04/04/2013   Pla especial urbanístic per a la implantació de la línia elèctrica de MT en sòl no urbanitzable als termes municipals d'Alcoletge, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, el Palau d'Anglesola i Vilanova de la Barca 
    Alcoletge   Pla especial urbanístic   09/08/2013   Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per millores en el procés productiu en escorxador existent, sense augment de capacitat de producció 
    Alcoletge   Pla especial urbanístic   22/04/2015   Pla especial urbanístic pel subministrament de gas natural a l'empresa MILSA 
    Alcoletge   Pla de millora urbana   28/09/2015   Pla de millora urbana del sector PMU 3. Miralbó Roquetes. Zona B 
    Alcoletge   Pla de millora urbana   28/09/2015   Pla de millora urbana del sector PMU 4. Miralbó Baixa 
    Alcoletge   Pla de millora urbana   30/09/2015   Pla de millora urbana del sector PMU 5 Camí d'Artesa Nord 
    Alcoletge   Pla de millora urbana   13/10/2015   Pla de millora urbana del sector PMU 6 Camí d'Artesa Sud 
    Lleida   Conveni urbanístic    22/04/2010   Conveni de gestió urbanística per al desenvolupament del sector urbanitzable no delimitat industrial de caràcter supramunicipal 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya