Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Els Alamús
  15  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Lleida   Pla territorial general   05/10/2007   Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Els Alamús   Pla d'ordenació urbanística municipal    11/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació dels sistemes generals en sòl urbanitzable 
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/05/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a canvi de límit del PAU 4 
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/04/2010   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació del sòl no urbanitzable 
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/01/2012   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptació dels sistemes locals i generals  
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/09/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb les construccions i instal·lacions autoritzables en sòl urbanitzable 
    Els Alamús   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a l'article 197  
    Els Alamús   Pla especial urbanístic   01/04/2011   Pla especial urbanístic per a l'autorització de la xarxa de subministrament de gas natural en MPB als termes municipals dels Alamús i Bell-lloc d'Urgell 
    Els Alamús   Pla de millora urbana   26/05/2011   Pla de millora urbana del Polígon d'actuació urbanística - PAU 05 
    Els Alamús   Modificació pla de millora urbana   13/08/2019   Modificació Pla de millora urbana del Polígon d'actuació urbanística PAU 05 
    Els Alamús   Modificació pla de millora urbana   22/06/2021   Segona Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums (PAU 5) 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya