Contacto      Català      Ayuda   

  Inicio  > Consulta > Resultados de la consulta Volver  
     Resultados de la consulta      
   Criterios de búsqueda  Barcelona
  1690  expedientes - Página  (1  de  85)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Plan territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Plan territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Badalona   Plan director urbanístico   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Altafulla   Plan director urbanístico   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Plan director urbanístico   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Alella   Modificación del plan director urbanístico   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    -   RECURS MOPU-PGM / Espanya Industrial 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Alineacions i qualificació carrer Badal; illa entre els carrers Miracle, Galileu, passatge Serra i Arola i prolongació carrer Joan Güell; plaça Vázquez de Mella i carrer Riera Blanca, 225; carrer Consell de Cent, 1-7 i la carretera de Sants, 92; carrer Moianès i prolongació dels carrers Diputació i Aragó; i antiga fàbrica Manufactures Ceràmiques 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Corregir l'error de grafisme relatiu a l'enllaç ferroviari entre la factoria SEAT i l'estació de Casa Antúnez al full VIII-64 dels plànols de la sèrie b.2 a escala 1:5000 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 6b (parcs i jardins urbans de nova creació a nivell local) la finca de Carbones del Nalón delimitada pels carrers Vila Vilà, Puigxuriguer, prolongació del passeig Colom i carretera de Montjuïc 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    15/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Preveure i determinar passos a diferents nivells del II Cinturó de Ronda que permetin la connexió del nucli urbà de Sarrià amb les zones al nord; qualificar de 7a (equipament comunitari actual) el mercat de Sarrià al full VIII-40 dels plànols de la sèrie b.2; mantenir les alineacions del passeig Bonanova al tram de la plaça Duc de Gandia; i terrenys de la Quinta Santa Amèlia 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    25/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Substituir la qualificació de 20a/7 per la de 20a/8 dels terrenys de Torre Vilana 
    L'Hospitalet de Llobregat   Modificación de plan general de ordenación    06/11/1979   Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del Polígon Pedrosa 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 13b (densificació urbana semiintensiva) la finca 8 del passatge lletra A (abans carrer Martí) de Vallvidrera 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 20a/10 el perímetre delimitat per la prolongació del carrer Lanzarote, carrer Conca, prolongació del carrer Galícia, autopista B-30 i torrent de la Guinardera; qualificar de 7b la porció de terreny al sud de la autopista B-30 al costat de la via de Cornisa al full VIII-14 dels plànols de la sèrie b.2 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    13/09/1980   RECURS MOPU-PGM / Introducció de les modificacions derivades de l'error detectat als fulls XI-6 i VIII-62 dels plànols de la sèrie b.2 a la finca situada al p.k. 10,3 de la carretera C-245 del Garraf a Barcelona per la Bonanova mantenint la zona 17-6 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Substituir la qualificació 28 (parc forestal de repoblació) per la 20a/9 a les parcel·les delimitades per la carretera de les Aigües, el carrer Maduixer i la resta de la urbanització Vall-Par al full VIII-32 dels plànols de la sèrie b.2 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de zona 18 (anterior ordenació volumètrica específica) els terrenys situats en front a les finques números 698 al 706 de l'avinguda Diagonal 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de zona 13a la finca al carrer Riera Blanca, 225 enllaç 42, 44, 46 
    Barcelona   Modificación de plan general de ordenación    25/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 13a la finca al carrer Riera Blanca, 225 enllanç 42, 44, 46 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya