Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Banyeres del Penedès
  15  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tarragona   Pla territorial general   03/02/2010   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castellet i la Gornal   Pla director urbanístic   31/10/2012   Pla director urbanístic per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt Penedès i el Baix Penedès 
    Banyeres del Penedès   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/11/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Banyeres del Penedès   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/11/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sector PPU8 Camí de Saifores i la zona industrial d'Esteve Química 
    Banyeres del Penedès   Revisió-adaptació normes subsidiàries   23/10/1995   revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament 
    Banyeres del Penedès   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial del sector Priorat de Banyeres, de la finca anomenada "El Poet" 
    Banyeres del Penedès   Pla parcial d'ordenació   10/10/2007   Pla parcial industrial Defiber 
    Banyeres del Penedès   Pla parcial urbanístic   23/04/2018   Pla parcial urbanístic PPU-7 "Carretera del Vendrell"  
    Albinyana   Pla especial   12/09/1990   P.E ordenació pista proves i laboratori automòbil Catalunya 
    Banyeres del Penedès   Pla especial   03/09/1993   modificació del Pla Especial d'Ordenació de la Pista de proves i laboratori oficial de l'automòbil de Catalunya 
    Vilafranca del Penedès   Pla especial urbanístic   09/06/2006   Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gasoducte l'Arboç-Planta de Barcelona 
    Castellet i la Gornal   Pla especial urbanístic   06/08/2015   Pla especial urbanístic projecte de noves línies elèctriques aèries/subterrànies de 25 kv unió SE Castellet i polígons industrials del Poet i l'Abornal 
    Tarragona   Pla especial urbanístic   23/12/2019   Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada d'aigües de l'Ebre a les Comarques de Tarragona 
    Santa Oliva   Modificació pla especial urbanístic   09/12/2013   Modificació puntual tercera del Pla especial d'ordenació de la pista de proves i del laboratori oficial de l'automòbil de Catalunya 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya