Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vall-llobrega
  19  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Vall-llobrega   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/07/2015   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   18/11/2002   Pla parcial d'ordenació mas Falquet 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   03/02/1989   Pla parcial d'ordenació Els Vilars 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   -   Pla parcial d'ordenació Pla parcial industrial i de serveis portuaris 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   02/09/1991   Pla parcial d'ordenació de l'Eixample 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   05/12/1997   Pla parcial d'ordenació : Modificació del polígon III del pla parcial zona industrial I de Serveis Portuaris 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   11/05/1998   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial de l'Eixample 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   06/07/1998   Pla parcial d'ordenació : modificació del usos del Pla parcial Serveis Portuaris 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   17/05/1999   Pla parcial d'ordenació : modificació de la normativa urbanística del Pla parcial industrial i de serveis porturaris 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   17/12/2002   modificació del Pla parcial els Vilars 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   23/04/2004   modificació del Pla parcial del mas Falquet 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   01/06/2004   modificació del polígon II del Pla parcial industrial i de serveis portuaris 
    Vall-llobrega   Pla parcial d'ordenació   31/10/2005   modificació del Pla parcial mas Falquet en l'àmbit del subsector 2 
    Vall-llobrega   Pla especial urbanístic   18/11/2009   Pla especial mas Bancal 
    Vall-llobrega   Conveni urbanístic    14/07/2014   Conveni urbanístic signat amb les empreses Adneho SL i Andilana SL referent a la classificació del sector anomenat Costa Brava Centre 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya