Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Regencós
  10  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Regencós   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/11/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Regencós   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/10/2010   Modificació número 1, 2, 3 i 4 del Pla d'ordenació urbanística 
    Regencós   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/09/2013   Modificació número 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Regencós   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/03/2012   modificació del Pla d'ordenació urbanística en el catàleg d'edificacions en sòl no urbanitzable 
    Regencós   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2021   Modificació puntual núm.8 del POUM que afecta els sectors SPU-1 i SMU-6 
    Regencós   Pla parcial urbanístic   25/08/2021   Pla parcial urbanístic sector SPU-1 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya