Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Portbou
  17  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Begur   Pla director urbanístic   20/06/2019   Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Portbou   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   03/12/1986   Normes subsidiàries de planejament 
    Portbou   Modificació normes subsidiàries   01/10/2004   modificació de les Normes subsidiàries número 1 
    Portbou   Modificació normes subsidiàries   10/12/2010   Modificació número 4 de les Normes subsidiàries 
    Portbou   Modificació normes subsidiàries   31/10/2012   Modificació núm. 3 de les Normes subsidiàries a l'àmbit del port 
    Portbou   Text refós normes urbanístiques planejament general    04/07/2006   Text refós de la normativa de les Normes subsidiàries 
    Portbou   Pla especial   11/11/2002   Pla especial de reordenació de la parcel·la dels actuals dormitoris de Renfe 
    Portbou   Pla especial urbanístic   -   Pla especial del Port 
    Portbou   Pla de millora urbana   01/10/2007   Pla de millora urbana Hostal França 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya