Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Peralada
  20  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Figueres   Pla director urbanístic   24/11/2010   Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres 
    Peralada   Modificació de pla general d'ordenació    13/06/2018   Modificació puntual núm. 2 del POUM per a la creació zona de serveis per a la instal·lació d'uns dipòsits de gas propà 
    Peralada   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/01/2015   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/08/2008   correcció d'errades del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector habitatge de protecció oficial (clau Bh) 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/10/2009   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística per a la regulació d'usos ramaders en sòl no urbanitzable 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    01/03/2011   Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    20/04/2011   modificació número 3 del Pla d'ordenació urbanística per a la regulació dels usos, construccions i activitats en sòl no urbanitzable 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/06/2018   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística - creació zona de serveis tècnics per a la instal·lació d'uns dipòsits de gas 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/08/2020   Modificació número 5 del POUM de l'àmbit Rossend Palmada 
    Peralada   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació número 8 del POUM relativa a l'ampliació dels equipaments comunitaris.  
    Peralada   Pla especial urbanístic   31/01/2008   Pla especial i catàleg de masies i cases rurals 
    Peralada   Pla especial urbanístic   07/01/2008   Pla especial urbanístic Cavas Castillo de Peralada, SA 
    Peralada   Pla especial urbanístic   18/11/2008   Pla especial urbanístic Castell de Peralada (zona Mirador) 
    Peralada   Pla especial urbanístic   -   Pla especial d'ordenació dels usos i l'edificabilitat dels equipaments de can Sala de Vilanova de la Muga 
    Peralada   Pla especial urbanístic   13/07/2018   Pla especial urbanístic del Castell de Peralada 
    Peralada   Modificació pla especial urbanístic   18/03/2011   modificació del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals 
    Peralada   Modificació pla especial urbanístic   -   Modificació del pla especial i catàleg de masies i cases rurals per a la inclusió del mas Xom 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya