Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Llers
  35  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Figueres   Pla director urbanístic   24/11/2010   Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres 
    Llers   Revisió pla general ordenació urbana municipal    18/01/2001   Revisió-adaptació de Pla general d'ordenació 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    26/03/2002   Modificació de Pla general número 1 al sector d'Hostalets 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    14/09/2004   modificació núm. 4 del Pla general referent a magatzems i indústries en planta baixa de sòl urbà 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    14/09/2004   Modificació núm. 3 del Pla general al sector de la Muralla 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    -   modificació núm. 11 del Pla general 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    06/10/2014   Modificació núm. 12 del Pla general 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    18/06/2008   modificació núm. 9 del Pla general 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    17/02/2009   modificació número 13 del Pla general 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    15/10/2010   Modificació núm. 18 del Pla general a l'àmbit de la zona urbana del nucli vell 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    09/07/2015   Modificació número 16 del Pla general que consisteix en la regularització de les explotacions ramaderes 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    13/12/2011   Modificació núm. 19 del Pla general d'ordenació 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    -   Modificació núm. 20 del Pla general que afecta l'article 111 bis de la modificació núm. 9 
    Llers   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/2014   Modificació del Pla general en l'àmbit de l'accés al centre penitenciari Puig de les Basses 
    Llers   Text refós normes urbanístiques planejament general    21/06/2006   Text refós de la normativa del Pla general 
    Llers   Programa d'actuació urbanística   12/05/2003   Programa d'actuació urbanística del sector SUNP C2 d'Hotalets 
    Llers   Pla parcial d'ordenació   15/04/2005   Pla parcial d'ordenació del sector SUP b1 d'Hostalets 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya