Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Juià
  10  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Juià   Pla d'ordenació urbanística municipal    22/10/2010   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Juià   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/10/2013   Modificació de l'agenda de les actuacions del Pla d'ordenació urbanística 
    Juià   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/07/2014   Modificació del Pla d'ordenació urbanística per eximir l'obligació de reserva de construcció d'habitatges de protecció pública 
    Juià   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/11/2014   Modificació de l'agenda de les actuacions del Pla d'ordenació urbanística 
    Juià   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/02/2021   Modificació puntual núm. 6 del POUM en l'àmbit sud-oest del sòl urbà 
    Juià   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic del sector discontinu SUD1-i sector industrial les Cabanyes 
    Juià   Pla especial urbanístic   27/02/2009   Pla especial de la línia A 110 kV SE Juià - SE Bellcaire 
    Juià   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic subscrit entre Càrniques Juià, SA i l'Ajuntament en relació amb el POUM 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya