Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Guils de Cerdanya
  10  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Seu d'Urgell   Pla territorial general   07/09/2006   Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Bellver de Cerdanya   Pla director urbanístic   18/08/2008   Pla director urbanístic de la Cerdanya 
    Prats i Sansor   Pla general d'ordenació urbana   12/03/1986   Pla general d'ordenació plurimunicipal de la Cerdanya 
    Bolvir   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/04/2011   Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya 
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/11/2017   Modificació puntual del POUP de la Cerdanya referent a l'establiment d'una nova qualificació urbanística al SNU de protecció especial: clau 95-a*g, sòl no urbanitzable de protecció específica del paisatge  
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació del Pla d'ordenació urbanística referent al PAU-GUI-7 a la urbanització Barri del Golf 
    Guils de Cerdanya   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/11/2016   Modificació del Pla d'ordenació urbanística que consisteix en la nova qualificació urbanística en sòl urbà al nucli de Sant Martí d'Aravó 
    Alp   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/12/2005   Text refós de la normativa del Pla intermunicipal de la Cerdanya 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya